Udvalg og repræsentationer

Udvalg

Hovedbestyrelsen nedsætter løbende udvalg, som skal understøtte arbejdet med at nå målprogrammet.

For øjeblikket findes disse udvalg, arbejdsgrupper og netværk:

 

Lands Børneudvalget (LBU) og generel udvikling af det børnepolitiske
fokus i DUI- LEG og Virke
MH (Marianne Halkjær) er valgt fra FM
RB (Rebekka Bredahl) er valgt som HB – repræsentant

Børnepolitisk kommissorium

 

Lands Ungdomsudvalget (LUU) og generel udvikling af det
ungdomspolitiske fokus i DUI- Leg og Virke
MN (Martin Nielsen) er er valgt som HB – repræsentant
VN (Victoria Nissen) er valgt som HB – repræsentant
RB (Rebekka Bredahl) er valgt som videns – repræsentant
TSJ (Thomas Jensen) er valgt som FM – repræsentant med fokus på sparring og støtte til HB-repræsentanterne.

 

Uddannelsesudvalget (Vedtægtsbestemt)
CJ (Claus Johnsen) – er valgt som HB-repræsentant
SB (Sandra Bredahl) – er valgt som HB-repræsentant
AU (Ann Urbrand) – er valgt som HB-repræsentant

 

Bygningsudvalget
TSJ (Thomas Jensen) er valgt som FM-repræsentant
JE (John Eriksen) sidder sin alment medlem
CJ (Claus Johnsen) er valgt som HB-repræsentant

 

Aktivitetsudvalget
UEH (Ulla Ernst Hansen) er HB repræsentant i udvalget

 

Kommunikationsudvalg 
VN (Victoria Nissen) er repræsentant fra HB
MN – (Martin Nielsen) er repræsentant fra HB

 

Internationalt Netværk
HM – (Harun Muharemovic) er valgt som HB – repræsentant
RB – (Rebekka Bredahl) er valgt som HB – repræsentant
UEH – (Ulla Ernst Hansen) er valgt som HB – repræsentant
AU – (Ann Urbrand) er valgt som HB – repræsentant

 

Arbejdsgruppe omkring Målprogrammet
AU (Ann Urbrand)
MH (Marianne Halkjær)
TSJ (Thomas Jensen)
UEH (Ulla Ernst Hansen)
KJ (Karina Jespersen)
MN (Martin Nielsen)
VN (Victoria Nissen)
RB (Rebekka Bredahl)

 

Børn Hjælper Børn Fonden
Morten Lyager, formand
AU (Ann Urbrand) er født medlem.
SB (Sandra Bredahl) er udpeget af HB
TG (Tinna Glisbo) sidder som alment medlem

 

Repræsentantskaber

Generelt samarbejde med Fagbevægelsen
TSJ (Thomas Jensen) Repræsentant fra FM
JE (John Eriksen) sidder som alment medlem
AU (Ann Urbrand) Repræsentant fra FM

 

Samarbejds- og udviklingsmøder vedr. Ankersminde – udviklingsgruppe,
samt møder med DSU
TSJ (Thomas Jensen) Repræsentant fra FM
JE (John Eriksen) sidder som alment medlem

AU (Ann Urbrand) Repræsentant fra FM

 

Familien (DUF)
TSJ (Thomas Jensen) er repræsentant fra HB
RB (Rebekka Bredahl) er repræsentant fra HB

 

DUF – delegeret mødet i november/december (hvert år – DUI har 5
pladser) 
TSJ (Thomas Jensen) er repræsentant fra FM
RB (Rebekka Bredahl) er repræsentant fra HB, delegationsleder

 

Repræsentant i ISS – Puljen i DUF (Initiativstøtte – udvalget 2 år)
RB (Rebekka Bredahl) er indstillet af DUI- LEG og Virke

 

Landssamrådet
MH (Marianne Halkjær) er repræsentant fra FM
RB (Rebekka Bredahl) er repræsentant fra HB

 

AOF
Lene Paludan Hastrup er udpeget for DUI- Leg og Virke.

 

Friluftsrådet (årsmøde/generalforsamling)
MH – (Marianne Halkjær) er udpeget af FM som repræsentant.