Udvalg

Hovedbestyrelsen nedsætter løbende udvalg, som skal understøtte arbejdet med at nå målprogrammet.

Følgende udvalg blev nedsat:

Lands Børneudvalget (LBU) og generel udvikling af det børnedemokratisk
fokus i DUI- LEG og Virke (vedtægtsbestemt)
MH – (Marianne Halkjær) er valgt fra FM
RB – (Rebekka Bredahl) er valgt som HB – repræsentant

 

Lands Ungdomsudvalget (LUU) og generel udvikling af det
ungdomspolitiske fokus i DUI- Leg og Virke (Vedtægtsbestemt)
MN – (Martin Nielsen) er er valgt som HB – repræsentant
VN – (Victoria Nissen) er valgt som HB – repræsentant
RB – (Rebekka Bredahl) er valgt som videns – repræsentant
TSJ – (Thomas Jensen) er valgt som FM – repræsentant med fokus på
sparring og støtte til HB-repræsentanterne.

 

Uddannelsesudvalget (Vedtægtsbestemt)
VN – (Victoria Nissen) – er valgt som HB-repræsentant
CJ – (Claus Johnsen) – er valgt som HB-repræsentant
TG – (Tinna Glisbo) – er valgt som HB-repræsentant
SB – (Sandra Bredahl) – er valgt som HB-repræsentant
AU – (Ann Urbrand) – er valgt som HB-repræsentant

 

Nedsættelse af en arbejdsgruppe omkring Målprogrammet
AU (Ann Urbrand)
MH (Marianne Halkjær)
TSJ (Thomas Jensen)
UEH – (Ulla Ernst Hansen)
KJ (Karina Jespersen)
MN (Martin Nielsen)
VN Victoria Nissen
RB (Rebekka Bredahl)

 

Aktivitetsudvalget:
UEH (Ulla Ernst Hansen) er HB repræsentant i udvalget
TG (Tinna Glisbo) er HB repræsentant i udvalget.

 

Bygningsudvalget
TSJ – (Thomas Jensen) er valgt som FM-repræsentant
JE – (John Eriksen) er valgt som HB – repræsentant
CJ – (Claus Johnsen) er valgt som HB-repræsentant

 

Internationalt Netværk
HM – (Harun Muharemovic) er valgt som HB – repræsentant
RB – (Rebekka Bredahl) er valgt som HB – repræsentant
UEH – (Ulla Ernst Hansen) er valgt som HB – repræsentant
AU – (Ann Urbrand) er valgt som HB – repræsentant

 

Børn Hjælper Børn Fonden
Morten Lyager, formand
AU – (Ann Urbrand) er født medlem.
SB -( Sandra Bredahl) er udpeget af HB
TG – (Tinna Glisbo) er udpeget af HB

 

Generelt samarbejde med Fagbevægelsen
TSJ (Thomas Jensen) Repræsentant fra FM
JE (John Eriksen) Repræsentant fra HB
AU (Ann Urbrand) Repræsentant fra FM

 

Kommunikationsgruppe: (Intern kommunikation i DUI- Leg og Virke)
VN – (Victoria Nissen er repræsentant fra HB
MN – (Martin Nielsen) er repræsentant fra HB

 

Samarbejds- og udviklingsmøder vedr. Ankersminde – udviklingsgruppe,
samt møder med DSU
TSJ (Thomas Jensen) Repræsentant fra FM
JE (John Eriksen) Repræsentant fra HB
AU (Ann Urbrand) Repræsentant fra FM

 

Familien (DUF)
TSJ – (Thomas Jensen) er repræsentant fra HB
RB – (Rebekka Bredahl) er repræsentant fra HB

 

DUF – delegeret mødet i november/december (hvert år – DUI har 5
pladser) (RB er delegationsleder)
TSJ (Thomas Jensen) er repræsentant fra FM
RB – (Rebekka Bredahl) er repræsentant fra HB

 

Repræsentant i ISS – Puljen i DUF (Initiativstøtte – udvalget 2 år)
RB – (Rebekka Bredahl) er indstillet af DUI- LEG og Virke

 

Landssamrådet
MH – (Marianne Halkjær) er repræsentant fra FM
RB – (Rebekka Bredahl) er repræsentant fra HB

 

AOF (repræsentantskabet)
Lene Paludan Hastrup er udpeget for DUI- Leg og Virke.

 

Friluftsrådet (årsmøde/generalforsamling)
MH – (Marianne Halkjær) er udpeget af FM som repræsentant.

 

For øjeblikket findes disse seks udvalg: