Tag på kursus

Velkommen til DUI-LEG og VIRKE’s kursusside.

Her kan du se hvilke kurser som i øjeblikket er tilgængelige, samt booke et kursus til din lokalafdeling eller fællesledelse.
Kurserne afholdes primært af Udviklings- og aktivitetskonsulent Tobias Simonsen.

Har du spørgsmål eller vil du gerne booke et kursus, kan du skrive til Tobias på tobias@dui.dk.

HER kan du læse DUI-LEG og VIRKE’s Uddannelsesstrategi.

HER kan du læse om de initiativer der vil blive sat igang, for at nå Uddannelsesstrategien.

 

Kurserne afholdes enten i lokalafdelingen eller i fællesledelsen på hverdagsaftener af 3 timers varighed, og er gratis for alle medlemmer – det eneste i selv skal sørge for er eventuel forplejning under kurset.

 

Facebook
Formålet med kursus i Facebook, er at give deltageren viden om Facebook, samt inspiration til hvordan lokalafdelingen kan bruge Facebook sider og grupper aktivt, til at skabe fællesskab i afdelingen og til at trække nye medlemmer til.

Kurset er for dig som enten er kommunikationsansvarlig i lokalafdelingen, eller dig som er nysgerrig på at blive endnu bedre til at bruge Facebook i DUI-regi.

Du kan downloade DUI-LEG og VIRKE’s Facebook manual, ved at trykke på “Facebook kursus” billedet herunder.

 

PR & Markedsføring
Formålet med kursus i PR & Markedsføring, er at give deltageren viden om forskellige kommunikationskanaler, samt hvordan man kommer igennem med sit budskab.

Kurset er for dig som enten er kommunikationsansvarlig i lokalafdelingen, eller dig som er nysgerrig på at blive endnu bedre til at kommunikere i DUI-regi.

Du kan downloade DUI-LEG og VIRKE’s manual i PR & Markedsføring, ved at trykke på “Kursus i PR & Markedsføring” billedet herunder.

 

Kassererkursus
Formålet med kassererkurset, er at give deltagerne viden om DUI’s medlemssystem og andre relevante platforme, samt viden om bogføring og budgetlægelse.

Kurset er for dig som enten er kasserer i lokalafdelingen, eller dig som på sigt kunne tænke dig at blive kasserer.

Kassererkurserne har tidligere været afholdt to gange om året, men du kan nu bestille et kassererkursus lokalt.

Du kan downloade DUI-LEG og VIRKE’s manual for kasserere, ved at trykke på “Kursus for Kasserere” billedet herunder.

Er du kasserer, kan du også melde dig ind i vores kasserernetværk på Facebook.

 

Formandskursus
Formålet med Formandskurset, er at give formanden for lokalafdelinger eller fællesledelser redskaber til ledelse af frivillige og foreningsdrift.

Kurset er for dig som enten er formand for en lokalforening eller en fællesledelse under DUI.

Du kan downloade DUI-LEG og VIRKE’s manual for afdelingsformænd, ved at trykke på “Kursus for Afdelingsformænd” billedet herunder.

 

Fundraising
Formålet med kurset i Fundraising, er at introducere deltagerne til projektbeskrivelser samt relevante fonde og deres formål.

Kurset er for dig som enten allerede søger om penge til projekter i lokalafdelingen, eller dig som er nysgerrig på at blive endnu bedre til at søge om penge i DUI-regi.

Du kan downloade DUI-LEG og VIRKE’s Fundraising manual, ved at trykke på “Kursus i Fundraising” billedet herunder.

 

Medlemsrekruttering
Formålet med kursus i medlemsrekruttering, er at give deltageren viden om sammenhængen mellem kernefortælling og målgrupper. Deltageren vil både få inspiration til nye rekrutteringsformer og øvelser i at fortælle om sin lokalafdeling.

Kurset er for dig som arbejder med medlemsrekruttering i lokalafdelingen, eller dig som er nysgerrig på at blive endnu bedre til at rekruttere medlemmer.

Du kan downloade DUI-LEG og VIRKE’s manual i Medlemsrekruttering, ved at trykke på “Kursus i Medlemsrekruttering” billedet herunder.