Refusion

Hvis du har haft udgifter i forbindelse med aktiviteter eller transport i overensstemmelse med de vedtagne retningslinjer, er du berettiget til refusion fra landsforbundet.

Reglerne for kørselsgodtgørelse kan læses ved at følge dette link. Bemærk at kilometertaksterne er opdateret i nedenstående afregningsskemaer for 2023.

Et afregningsskema vedrørende kørsel kan downloades ved at klikke her.

Et afregningsskema vedrørende aktiviteter og udlæg kan downloades ved at klikke her.

Hvis du har brug for en aconto til afholdelse af udgifter på Landsforbundets vegne, skal du udfylde og indsende en acontoanmodning til dui@dui.dk.

Skema til anmodning om aconto kan downloades ved at klikke her.