Persondatapolitik

Privatlivspolitik

DU-LEG og VIRKE passer på dine oplysninger, når er med til at skabe verdens bedste familieorganisation med fokus på børn og unge.

Når du bidrager til vores globale kamp mod ulighed og bedre vilkår for verdens fattige og mennesker i nød, behandler vi en række oplysninger om dig.

Dette gælder eksempelvis, når du:

 • benytter og køber varer på vores webshop,
 • betænker DUI-LEG og VIRKE i et testamente,
 • du har givet et bidrag,
 • når du bliver frivillig hos DUI-LEG og VIRKE, eller
 • hvis du besøger vores hjemmeside

Fordi vi i en række tilfælde behandler dine oplysninger som en forudsætning for, at vi kan modtage bidrag fra dig eller i øvrigt have et aftaleforhold med dig, har vi lavet denne privatlivspolitik for at oplyse dig om, hvordan vi beskytter dine oplysninger og behandler dem i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning og den øvrige databeskyttelseslovgivning.

 

Dataansvar og kontaktoplysninger

DUI-LEG og VIRKE er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig, når du som privatperson er i kontakt med os, eller når vi i øvrigt er i kontakt med dig – fx i forbindelse med, at du måske kunne tænke dig at blive frivillig eller komme til nogle af vores mange arrangementer.

At vi er dataansvarlig for oplysninger om dig, betyder, at vi som organisation forholder os til, hvad formålet er med at gemme oplysningerne om dig samt hvordan vi gør det. Vi gør rigtig meget for at passe på dine oplysninger, og vi har bl.a. interne organisatoriske og tekniske procedurer for at beskytte dine personoplysninger.

 

DUI-LEG og VIRKE som én samlet enhed og forholdet til afdelingerne

DUI-LEG og VIRKEbetragter sig i dataretlig forstand som en samlet enhed, i denne sammenhæng betegnet som en koncern, bestående af én landsorganisation og et antal afdelinger, hvor landsorganisationen DUI-LEG og VIRKEer en selvstændig juridisk enhed, ligesom afdelingerne også er selvstændige juridiske enheder.

I forhold til databehandling er DUI-LEG og VIRKEat betragte som en enhed i og med, at afdelingerne benytter landsorganisationen DUI-LEG og VIRKEssystemer. Systemerne tilhører landsorganisationen DUI-LEG og VIRKE, og det er her det overordnede dataansvar er placeret.

DUI-LEG og VIRKEog lokalafdelingerne er hver især at anse som selvstændige dataansvarlige, der behandler personoplysninger til egne formål.

Skulle du have spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til os på nedenstående kontaktoplysninger:

 

 

Adresse: Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Kontakt: mail: dui@dui.dk– 36 177 200

 

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Når du er frivillig/medlem, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Fornavn og efternavn
 • Fødselsdato
 • Dine 4 sidste cifre i CPR-nummer, når vi indhenter Børneattest – Børneattesten opbevares i to år
 • Køn
 • Mobilnummer
 • Adresse, postnummer, by og land
 • E-mailadresse
 • Ansøgning og eventuelt CV
 • Bankforbindelse, hvis du benytter muligheden for at foretage en bankoverførsel (fx når du har lagt penge ud eller på anden måde skal have en refusion fra os)
 • Bankoplysninger, herunder konto- og registreringsnummer, i forbindelse med bankoverførsler
 • Medlemsstatistik

 

Når du bidrager til os eller køber varer i vores webshop, behandler vi bl.a. følgende oplysninger om dig:

 • Fornavn og efternavn
 • Adresse
 • Mobilnummer
 • E-mailadresse
 • Kortoplysninger (kører via en krypteret linje hos NETS)
 • Bankforbindelse, hvis du benytter muligheden for at foretage en bankoverførsel
 • Bankoplysninger, herunder konto- og registreringsnummer, i forbindelse med bankoverførsler
 • Oplysninger om bidrag, herunder beløb, antal og hvad du har bidraget med
 • Oplysninger om betalinger, herunder manglende betalinger
 • Køb af produkter i vores webshop
 • Oplysninger fra dit testamente, herunder eventuelt beløb eller andel i den samlede arv
 • Eventuelle billeder på hjemmesiden, hvis du har givet samtykke hertil
 • Medlemsstatistik

 

Når du er bruger af vores hjemmeside, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Aktivitet på hjemmesiden (på IP-adresseniveau)

 

Vi registrerer ikke følsomme/særlige kategorier af oplysninger eller strafbare forhold om dig.

 

Til hvilke formål behandler vi dine oplysninger?

Vi behandler dine oplysninger for, at vi kan:

 • behandle din ansøgning som frivillig
 • kunne dokumentere over for Dansk Ungdoms Fællesråd, hvilke medlemmer vi har og om vi dermed er tilskudsberettiget
 • sende dig informationer som frivillig – fx nyhedsbreve, hvis du er tilmeldt disse
 • modtage, registrere og administrere bidrag fra dig
 • levere varer, som du har købt i vores webshop, herunder administrere dine ordrer og betalinger
 • sende dig markedsføringsmateriale til vores aktiviteter mm., såfremt dette er i overensstemmelse med markedsføringsloven
 • udarbejde en profil med henblik på at skabe den bedst mulige relation, herunder i forhold til kvalitetssikring og markedsføring
 • behandle oplysninger om korrespondancen med dig, herunder dine forespørgsler eller lignende
 • udarbejde statistikker af hensyn til at få indblik i bl.a. antallet af alders- og kønsfordeling, gennemsnitlig varighed af medlemsskab mv.
 • forbedre funktionaliteten af vores hjemmeside og udarbejde statistikker over brugen af hjemmesiden

 

På hvilke lovgrundlag behandler vi dine oplysninger?

 • I forhold til dit CPR-nummer kan vi behandle dette i forbindelse med indhentelse af Børneattest, der kræver fuld CPR-nummer.
 • I medfør af bogføringsloven er vi i øvrigt retligt forpligtet til at behandle bl.a. transaktionsspor med henblik på vores finansielle regnskab.
 • Når du giver et bidrag eller køber varer i webshoppen, kan vi behandle dine almindelige identitetsoplysninger, bidrag, ordrer mv., fordi det er nødvendigt for, at vi i henhold til en aftale kan levere dine varer og administrere dine bidrag, ligesom vi forud for modtagelsen af dit bidrag eller dit køb i webshoppen kan behandle dine oplysninger som led i foranstaltninger forud for indgåelse af en aftale med dig. Når du testamenterer et beløb til os, kan vi ligeledes behandle dine oplysninger af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en aftale med dig. Dette gælder i øvrigt også i forhold til din ansøgning som frivillig.
 • Hvis du har forespørgsler eller andet, kan vi behandle oplysninger herom, fordi vi har en legitim interesse i at give dig den bedst mulige oplevelse, besvare eventuelle spørgsmål eller fastlægge et eventuelt retskrav.
 • Vi har en legitim interesse i at behandle dine almindelige personoplysninger med henblik på profilering og markedsføring, så vi bedre og mere præcist kan tilpasse vores information og markedsføring til dig. Endvidere har vi en legitim interesse i at behandle oplysninger om trafik på vores hjemmeside på IP-adresseniveau med henblik på at forbedre funktionaliteten af hjemmesiden og udarbejde statistikker.

 

Hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe der er et sagligt behov herfor. Dette betyder bl.a., at vi i fastlæggelsen af opbevaringsperioder lægger vægt på en række kriterier herunder:

 • Bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale
 • Andre regler om opbevaring af betalingsoplysninger
 • Om der er etableret en særlig tilknytning til dig som bidragsyder eller potentiel bidragsyder
 • Om vi har været i kontakt med dig inden for de seneste 2 år
 • Om vi har modtaget bidrag fra dig inden for de seneste 5 år
 • Hvis du har været frivillig; hvorvidt det er sandsynligt, at vi kan hverve dig igen inden for den nærmeste fremtid

 

Hvem deler vi dine oplysninger med, og hvor indsamler vi dine data fra?

Vi deler kun dine oplysninger med parter, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Hvis du har givet os dit CPR-nummer, fordi der skal indhentes en Børneattest, videregiver vi dette til Rigspolitiet.

Vi benytter desuden eksterne databehandlere, som vi indgår databehandleraftaler med. Der er endvidere tilfælde, hvor vi indsamler data fra eksterne samarbejdspartnere. Du kan læse mere herom under ”Profilering” nedenfor.

 

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Fordi DUI-LEG og VIRKE er én overordnet dataansvarlig, gælder EU’s databeskyttelsesforordning for den behandling vi foretager af dine personoplysninger, uanset hvor i landet eller verden behandlingen sker.

Hvis du er frivillig i udlandet, er der tilfælde, hvor dine oplysninger bliver overført til DUI-LEG og VIRKE uden for EU/EØS.

Vi sørger for at have passende garantier på plads i forhold til at beskytte dine oplysninger, når de bliver behandlet på kontorer uden for EU/EØS. Dette betyder bl.a., at:

 • Vi overfører kun oplysninger til kontorer uden for EU/EØS, når der helt konkret er et behov i forbindelse med ophold som frivillig uden for EU/EØS
 • Vi overfører oplysningerne, fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en aftale med dig eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en sådan aftale
 • Selvom oplysningerne bliver behandlet i vores lokalafdelinger i udlandet, sker selve behandlingen udelukkende fra servere placeret i EU og på DUI-LEG og VIRKEslukkede netværk.

Vi anvender desuden Google Analytics, hvor der overføres personoplysninger til USA på baggrund af en Privacy Shield certificering.

 

Sikkerhed

DUI-LEG og VIRKE har interne organisatoriske og tekniske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

 

Konsekvenser ved ikke at afgive oplysninger

Det er nødvendigt, at vi behandler dine oplysninger for, at vi i henhold til vores aftale kan administrere dit frivillige engagement og behandle dine købsordre.

Hvis du ikke ønsker at afgive oplysninger til os, kan det have den konsekvens, at du ikke kan virke som frivillig/medlem i DUI-LEG og VIRKE, eller at vi ikke kan levere varer købt i webshoppen eller indberette data til Rigspolitiet i forbindelse med Børneattest .

 

Profilering

Af hensyn til at vi kan have den mest meningsfulde relation med dig samt i forhold til at foretage målgruppeanalyser, anvender vi almindelige personoplysninger som fx hyppighed og type af frivillig til at tegne en profil af dig. Vi indsamler disse data bl.a. på baggrund af de aktiviteter og lejre, du har deltaget på.

Med henblik på kvalitetssikring af de data vi anvender samt i forhold til markedsføring, er der også tilfælde, hvor vi beriger de eksisterende data vi har om dig, med data indsamlet fra samarbejdspartnere.

På baggrund af de data vi har indsamlet om dig, vil vi også i nogle tilfælde anvende almindelige personoplysninger – f.eks. i relation til segmentering – med henblik på markedsføring på sociale medier.

 

Hvad er mine rettigheder?

Efter EU’s databeskyttelsesforordning har du en række rettigheder, der relaterer sig til de oplysninger, vi behandler om dig. Der er visse undtagelser til disse rettigheder, og det er således ikke i alle tilfælde, at du vil kunne gøre rettighederne gældende.

 • Du har ret til at få indsigt i dine oplysninger.
 • Du har desuden en ret til at få unøjagtige persondata rettet.
 • Du har ret til at få slettet oplysninger, hvis der ikke længere er et legitimt behov for at behandle dine oplysninger.
 • Du kan med visse begrænsninger gøre indsigelse mod en behandling af personoplysninger – fx i forhold til profilering.
 • I en række tilfælde har du også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af personoplysninger om dig baserer sig på samtykke eller kontrakt, og behandlingen udelukkende foregår automatisk, har du med visse undtagelser også ret til dataportabilitet.
 • Du kan desuden gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Hvis vores behandling af personoplysninger baserer sig på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage.
 • Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen gældende, skal du rette henvendelse via vores kontaktoplysninger nævnt foro

 

Hvor kan jeg klage til?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

 

Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefon: + 45 33 19 32 00

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

København, den 1. juli 2018