Persondatapolitik

Persondatapolitik for DUI-LEG og VIRKE

DUI-LEG og VIRKE er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af de services der tilbydes i regi af DUI-LEG og VIRKE. Vi tilstræber, at du føler dig tryg ved vores behandling af dine personoplysninger. DUI-LEG og VIRKE behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til DUI-LEG og VIRKE deles med (MinForening ApS) der er databehandler.

  1. Hvornår indsamler og anvender DUI-LEG og VIRKE dine personoplysninger?

Når du indmelder dig som medlem af DUI-LEG og VIRKE, eller udøver medlemsaktiviteter gennem os, vil der blive indsamlet oplysninger om dig. Dvs. når du tilmelder dig som medlem af DUI-LEG og VIRKE eller ønsker at gøre brug af vores navn, indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

 

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer gennem MinForening-applikationen (ejet af MinForening ApS). I denne forbindelse indsamler (MinForening ApS) alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse.

 

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, hvis du eller din familie frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til DUI-LEG og VIRKE.

 

  1. Hvornår videregiver DUI-LEG og VIRKE dine personoplysninger?

DUI-LEG og VIRKE kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som omhandler dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

 

  1. Leverandører DUI-LEG og VIRKE samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af DUI-LEG og VIRKE for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud)
  2. Øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af DUI-LEG og VIRKE herunder MinForening ApS (ejer af MinForening-applikationen); eller
  3. Hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos DUI-LEG og VIRKE.

  1. Hvordan beskytter DUI-LEG og VIRKE dine personoplysninger?

DUI-LEG og VIRKE har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. DUI-LEG og VIRKE sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og DUI-LEG og VIRKE kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå DUI-LEG og VIRKEs sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 

  1. Hvilke rettigheder har du?

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som DUI-LEG og VIRKE omhandler, kan du finde dem under din profil i medlemssystemet, Vores-DUI. Alternativt, kan du henvende dig til dui@dui.dk eller på telefonnummer tlf.: 3617 7200.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger DUI-LEG og VIRKE behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode DUI-LEG og VIRKE om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos DUI-LEG og VIRKE er betinget af, at du afgiver og opdaterer de relevante og påkrævede oplysninger, der er nødvendige for at administrere dit medlemskab i DUI-LEG og VIRKE. Du kan anmode om, at oplysninger om dig, som er personoplysninger, kan slettes. I så fald, kan (MinForening ApS) ikke tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

 

  1. Hvor længe opbevarer DUI-LEG og VIRKE dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse?

Hos DUI-LEG og VIRKE gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af DUI-LEG og VIRKE, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Hvis vi som dataansvarlig (DUI-LEG og VIRKE) og databehandler (MinForening ApS) af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

  1. Hvad sker der, når vi i DUI-LEG og VIRKE ændrer denne persondatapolitik?

DUI-LEG og VIRKE opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre at præsentere dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholde gældende lovgivning. Dette medfører, at DUI-LEG og VIRKE løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver DUI-LEG og VIRKE dig besked. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan findes inde i medlemssystemet, Vores-DUI eller alternativt rekvireres ved at kontakte DUI-LEG og VIRKE på dui@dui.dk

 

  1. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

DUI-LEG og VIRKE, Ramsingsvej 30, 2500 Valby

dui@dui.dk // 3617 7200

 

//Claes Horne Kjældgaard, Sekretariatschef i DUI-LEG og VIRKE, December 2023.