Børneattest (medarbejdergodkendelse)

I DUI-LEG og VIRKE er det politisk besluttet, at det er et ufravigeligt krav, at ALLE frivillige medarbejder skal have en gyldig børneattest. I modsatte fald kan man ikke være frivillig i DUI-LEG og VIRKE.

Proceduren for indhentelse af børneattester er som følger:

 • Når et medlem går aktivt ind i rollen som frivillig medarbejder i DUI-LEG og VIRKE, forpligter afdelingens formand og/eller kasserer sig til at sikre, at vedkommende har givet samtykke til, at organisationen kan sikre sig en børneattest. Det gøres ved, at den frivillige medarbejder udfylder en anmodning om medarbejdergodkendelse herunder
 • DUI-LEG og VIRKE har ikke ret til at opbevare medlemmernes fulde CPR-nummer, derfor opbevarer vi kun de første seks cifre, de sidste fire cifre oplyses i medarbejdergodkendelsen
 • Derpå sender sekretariatet en anmodning til Rigspolitiet, som sender en samtykkeerklæring til den frivillige medarbejders E-boks, hvorfra vedkommende skal godkende inden 14 dage
 • Når samtykket har fundet sted, sender Rigspolitiet de relevante informationer til sekretariatet, som dermed kan godkende den frivillige medarbejder i medlemssystemet

Og når den frivillige medarbejder er undtaget fra at bruge E-boks, så bruger vi følgende fremgangsmåde.

 • Sekretariatet underrettes om dette forhold af den frivillige medarbejder eller af afdelingens formand eller kasserer
 • Den nye frivillige medarbejder giver således sit samtykke til at oplysningerne må indhentes. DUI-LEG og VIRKE har besluttet, at hvis personen ikke giver sit samtykke til, at der indhentes børneattest, må DUI ikke engagere personen som frivillig
 • Blanketten sendes til Det Centrale Kriminalregister, DUI-LEG og VIRKE noteres som modtager med adressen Ramsingsvej 30, 2500 Valby.
 • Vi modtager svar i løbet af nogle få uger
 • Er børneattesten uden anmærkning, registreres personen som frivillig medarbejder
 • Er børneattesten derimod med anmærkning, tages kontakt til formanden i den lokale afdeling, fordi det således ikke vil være muligt for vedkommende at være medlem i DUI-LEG og VIRKE.

 

Få din medarbejdergodkendelse herunder

Udfyld formularen nedenfor ét navn ad gangen – så sørger vi for at indhente den nødvendige dokumentation.

Afdelingen registrerer dig som medarbejder eller at der skal indhentes børneattest på dig. Det er kassereren eller den medlemsansvarlige, der typisk står for dette.

Når du har udfyldt formularen og indsendt den, så vil den typisk blive ekspederet første hverdag efter. Du skal være opmærksom på, at du herefter får en anmodning fra Rigspolitiet i din e-boks, som du skal godkende med NEM-ID. Herefter kører alt automatisk og når den godkendte børneattest er klar, så bliver medlemssystemet opdateret og der bliver udskrevet et nyt medarbejderkort, der sendes til din afdeling.

  Fulde navn eller medlemsnummer

  Sidste fire cifre i cpr-nummer

  Afdeling