Landsmøde

Indkaldelse til ordinært Landsmøde 2022

Hovedbestyrelsen indkalder hermed til ordinært Landsmøde lørdag d. 21. maj kl. 10 (morgenmad fra kl. 9) til søndag d. 22. maj kl. 15 2022.

Landsmødet 2022 afholdes på Ankersminde Kursuscenter, Gadsbøllevej 100, 5492 Vissenbjerg.

Indkaldelsen sker jf. § 4, stk. 6, i vedtægterne for Landsforbundet.

 

Stk. 6 Indvarsling af landsmødet

Landsmødet er kun gyldigt, såfremt det er indvarslet senest 1. januar i året for mødets afholdelse. Dog mindst 6 mdr. før. Ordinært landsmøde afholdes hvert 2. år.

 

Stk. 2 Delegerede til landsmødet

Landsmødet består af hovedbestyrelsen og 2 delegerede fra hver afdeling, 1 delegeret fra hver fællesledelse. Alle disse har stemmeret. De kritiske revisorer kan deltage uden stemmeret.

 

Vær opmærksom på at jævnfør § 4 stk. 3 skal alt materiale for de 2 seneste kalenderår før landsmødes afholdelse være indsendt rettidigt til afdelingsarkivet og al gæld til landsforbundet stiftet før d. 31.12 året før landsmødets afholdelse, skal være betalt til landsforbundet senest den 1. april i landsmødeåret for at delegerede kan godkendes.

Landsmødet er jævnfør § 4 stk. 8 offentligt efter hovedbestyrelsens nærmere bestemmelser.

Alle medlemmer af DUI- LEG og VIRKE har adgangs- og taleret efter hovedbestyrelsens regler.

Dagsordenen for det ordinære Landsmøde 2022 følger vedtægterne, hvilket vil sige, at der skal vælges ny ledelse, godkendes beretning, målprogram for 2022-2024, behandles vedtægtsændringer og indkomne forslag, fastsættes minimumskontingent for den kommende periode, vælges kritiske revisorer, vælge statsautoriseret revisionsfirma samt fastsættes dato for ordinært Landsmøde i 2024.

 

Frister for det ordinære Landsmøde i 2022:

  • Hovedbestyrelsens udsendelse af forslag (4 måneder før): 21. januar
  • Afdelingers indsendelse af forslag (2 måneder før): 21. marts
  • Indsendelse af ændringsforslag (4 uger før) 23. april

 

Se de Landsforbundets fulde vedtægter her.

 

Pris for deltagelse
Prisen for at deltage i Landsmødet er 600 kr. per delegeret og 995 kr. per tilhører.

Tilmelding

Tilmeldingen lukkede 8. april.

 

Program

Klik på billeder herunder for at se programmet for Landsmøde 2022.

 

Stil op til Hovedbestyrelsen eller Formandskabet – Læs mere her Forventninger og personprofiler på Formandskabet og Hovedbestyrelse , 2022

Du har mulighed for at stille op som formand, næstformand eller hovedbestyrelsesmedlem. Opstillingsskema som skal sendes til dui@dui.dk. Fristen for at stille op til hovedbestyrelsen eller formandskabet er lørdag d. 21. maj kl. 10.

 

Læs hovedbestyrelsens forslag til Landsmødet

 

Vedr. Overnatning

Der er forskellige muligheder for overnatning under Landsmødet:

  • Sovesal: Gratis, der findes madrasser på Ankersminde, så du skal bare have sovepose eller dyne og lagen med.
  • Glamping: Gratis, hvis du tilmelder glamping, så bliver der sat et topersoners telt op til dig og der vil blive lagt madrasser ud i teltet hvis det ønskes.
  • Campingvogn eller telt: Gratis, du er velkommen til at medbringe din egen campingvogn eller telt til overnatning.
  • Sov hjemme: Du skal være velkommen til at køre hjem og overnatte, men vi håber at du vil deltage i det sociale program lørdag aften.

Sov på hotel: EGENBETALING. Der er lavet en aftale med Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV om reservation af værelser, hvor man som DUI ´er kan booke værelse direkte, som man selv skal betale for.

Enkeltværelse koster 925 kr. og dobbeltværelse koster 1025 kr.

Til dem som overnatter på Scandic Odense, vil der være bustransport til hotellet, så man fuldt ud har mulighed for at deltage i det sociale program lørdag aften. Der vil ligeledes være bustransport søndag, tilbage til Ankersminde.
Hvis du ønsker at overnatte på Scandic Odense, henstilles det til, at du booker værelse hurtigst muligt, da eventuelt overskydende værelser i reservationen vil blive afbestilt igen tre uger før Landsmødet.
Kontaktoplysninger: Tlf. 66176666 og  Odense@scandichotels.com

 

OBS: I bedes afdelingsvis vende tilbage med information om hvordan jeres deltagere overnatter, så der kan laves en overnatningsplan af hensyn til logistik og sikkerhed.

 

Deltag i dialogmøder og afdelingsformandsmøder frem mod Landsmøde 2022

Tilbage i april 2021 bakkede de delegerede på det ekstraordinære Landsmøde op om en proces for det kommende år, som har til formål at forsøge at binde hele organisationen tættere på hinanden og forhåbentlig samtale og drøfte vigtige temaer som kan udvikle vores organisation og forhåbentlig sådan at vi kan stå til Landsmødet 2022 og måske vedtage gode nye fremtidige visioner for organisationen.

 

Se alt om dialogmøderne her.