Landsmøde

 

Hovedbestyrelsen indkalder hermed til et ekstraordinært Landsmøde søndag den 25. april kl. 13.00.

Mødet afholdes online.

TILMELD DIG HER

Indkaldelsen sker jf. § 4, stk. 7, i vedtægterne for Landsforbundet.

 

Stk. 7 Ekstraordinært landsmøde

Ekstraordinært landsmøde skal afholdes såfremt hovedbestyrelsen eller 1/3 af afdelingerne finder det nødvendigt.

 

Motiveret dagsorden og indkaldelse

Anmodning herom skal fremsættes skriftligt og indeholde forslag til motiveret dagsorden.

Ekstraordinært landsmøde skal indkaldes senest 1 måned efter forslag til motiveret dagsorden er modtaget.

Ekstraordinært Landsmøde skal indkaldes med mindst 1 måneds varsel.

 

Delegerede til ekstraordinært Landsmøde sker jf. § 4, Stk. 2

Delegerede til landsmødet består af hovedbestyrelsen og 2 delegerede fra hver afdeling, 1 delegeret fra hver fællesledelse. Alle disse har stemmeret. De kritiske revisorer kan deltage uden stemmeret. Vedtægter for fællesledelser forbliver uændret.

 

Hovedbestyrelsens begrundelse og motivation for indkaldelsen:

I 2020 blev der afholdt et online Landsmøde den 24. oktober med en kort dagsorden og med de mest nødvendige dagsordenpunkter, som gjorde, at organisationen kunne køre videre frem til muligheden for genoptagelsen af Landsmødet i 2021.

Corona – pandemien var begrundelsen for afholdelse af onlinemødet og for udskydelse til 2021.

Hovedbestyrelsen har på et Hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2021 og på et ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde den 25. februar 2021 besluttet, at genoptagelsen af Landsmødet 2020, i 2021, ikke skal ske.

I stedet for skal der afholdes et ordinært Landsmøde i maj 2022. Begrundelsen er, at der fortsat er usikkerhed om, hvornår der kan åbnes op for at holde fysiske møder og at vi i organisationen kunne bruge tiden mere konstruktivt det næste års tid.

 

Hovedbestyrelsen foreslår derfor, følgende;

  • At det nuværende målprogram (godkendt tilbage i 2018) fortsætter frem til 2022.
  • At Landsmødet godkender Hovedbestyrelsens beslutning om ikke at genoptage Landsmødet 2020, i 2021.
  • At der igangsættes et udviklingsarbejde kort efter det ekstraordinære Landsmøde i april og frem til maj 2022.
  • At der afholdes et ordinært Landsmøde i maj 2022

 

Afdelingsformændene har været inviteret til onlinemøde den 3. marts, hvor Hovedbestyrelsen præsenterede forslaget for afdelingsformændene.

Referatet kan læses herunder.

 

Dagsorden – ekstraordinært Landsmøde søndag den 25. april kl. 13.00, online.

PUNKT 0. Tjek af lyd m.m.

PUNKT 1. Velkomst v. formand Ann Urbrand

-Orientering om formålet m.m.

PUNKT 2. Valg af dirigent og sekretær

PUNKT 3. Godkendelse af forretningsorden

PUNKT 4. Godkendelse af udsættelse af målprogram

PUNKT 5. Godkendelse af ordinært Landsmøde i 2022

PUNKT 6. Fremlæggelse af procesplan fra 1. maj 2021 – maj 2022

-De næste skridt

PUNKT 7. Fastsættelse af dato for ordinært Landsmøde 2022

-Forslag den 21. – 22. maj 2022.

PUNKT 8. Eventuelt

 

Praktisk

  • Tilmelding til ekstraordinært Landsmøde, som delegeret kan ske frem til den 17. april TILMELD DIG HER
  • Mødelink udsendes efter tilmeldingsfristen

 

Download materialet til Landsmødet 2021 her

Download referatet fra mødet mellem hovedbestyrelsen og afdelingsformændene 3. marts her