Landsmøde

 

Hovedbestyrelsen indkalder hermed til ordinært landsmøde 21.-22. maj 2022.

Det meldes ud til alle afdelinger og fællesledelser, når der er nyt om det ordinære landsmøde 2022.

 

Deltag i dialogmøder og afdelingsformandsmøder frem mod Landsmøde 2022

Tilbage i april 2021 bakkede de delegerede på det ekstraordinære Landsmøde op om en proces for det kommende år, som har til formål at forsøge at binde hele organisationen tættere på hinanden og forhåbentlig samtale og drøfte vigtige temaer som kan udvikle vores organisation og forhåbentlig sådan at vi kan stå til Landsmødet 2022 og måske vedtage gode nye fremtidige visioner for organisationen.

 

Se alt om dialogmøderne her.