Landsmøde 2024

Indkaldelse til ordinært Landsmøde 2024

Hovedbestyrelsen indkalder hermed til ordinært Landsmøde lørdag d. 26. oktober til søndag d. 27. oktober 2024

Landsmødet 2024 afholdes på Ankersminde Kursuscenter, Gadsbøllevej 100, 5492 Vissenbjerg.

 

Indkaldelsen sker jf. § 5, stk. 1, i vedtægterne for Landsforbundet.

Stk. 1. Indvarsling af ordinært landsmøde

Landsmødet er kun gyldigt, hvis det er indvarslet senest 6 måneder før mødets afholdelse.
Ordinært landsmøde afholdes hvert 2. år.

 

Delegerede til Landsmødet 2024

§ 4, Stk. 2 Delegerede til landsmødet

Landsmødet består af hovedbestyrelsen og 1 delegeret fra hver afdeling, 1 delegeret fra hver fællesledelse.

Afdelinger som er DUF godkendt af Landsforbundet DUI’s statsautoriserede revisionsselskab året før landsmødets afholdelse tildeles 2 ekstra delegerede, hvoraf den ene skal være under 30 år.

Derudover er medlemmerne i de vedtægtsbestemte udvalg ligeledes delegerede.

Alle delegerede har stemmeret.

De kritiske revisorer kan deltage uden stemmeret.

 

Timeline/ Vigtige datoer

  • Indkaldelse til Landsmøde. Senest 6 måneder før mødets afholdelse. (26. april 2024)
  • Indsendelse af forslag til behandling på Landsmødet. Sendes til landsforbundet senest 4 måneder før. (26. juni 2024)
  • Udsendelse af alle forslag. Udsendes fra Landsforbundet senest 3 måneder før. (26. juli 2024)
  • Ændringsforslag til målprogram, vedtægter, budget, retningslinjer og fastsættelse af minimumskontingent og indkomne forslag. Senest 4 uger før. (27. september 2024)

 

Deltagerpris

Prisen for at deltage til Landsmødet 2024 er som følgende:

Delegeret: 600 kr.

Tilhører: 750 kr.

 

Tilmelding

Tilmelding til Landsmødet 2024 foregår på nemtilmeld (her).

Tilmeldingsfrist: 13. september 2024

 

Overnatning

Der er følgende muligheder for overnatning til Landsmødet 2024:

  • Sovesale (gratis): Der er to sovesale på Ankersminde med køjesenge og 75 sengepladser i alt. Der skal selv medbringes sengelinned og dyne, pude eller sovepose.
  • 4-mandsværelser (gratis): Der er 4-mandsværelser i den nye tilbygning på Ankersminde med køjesenge og 64 sengepladser i alt. Dyne, pude og sengelinned er inkluderet.
  • Campingvogn eller telt: Man er velkommen til at medbringe sin egen campingvogn eller telt til overnatning.
  • Sove hjemme eller på hotel: Man er velkommen til at sove hjemme eller booke et hotel, dette er dog på egen regning.

 

Program

Programmet for Landsmødet 2024 bliver lagt her, når det er udarbejdet.

 

Stil op til Formandskabet eller Hovedbestyrelsen

Du har mulighed for at stille op som formand, næstformand eller hovedbestyrelsesmedlem.

Læs her om hovedbestyrelsen, og hvorfor du skal være med!

§ 5, Stk. 10 Valg på landsmødet

På landsmødet vælges forbundsformand, 2 næstformænd, 10 hovedbestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter samt 2 kritiske revisorer. Disse skal være medlemmer af DUI-LEG og VIRKE. Hovedbestyrelsens sammensætning skal tilstræbes at have en køns, alders og geografisk bredde.

§ 5, Stk. 11 – Hvem er valgbare?

Kun medlemmer, der er til stedet ved landsmødet, eller som har givet skriftlig tilsagn til landsmødet, kan vælges. For at være valgbar skal man være medlem af DUI-LEG og VIRKE og have betalt sit personlige kontingent. Alle valg gælder for hele landsmødeperioden.

 

Opstillingsblanketten kan downloades herunder, og skal sendes til dui@dui.dk.

Opstillingsfrist: Fredag den 25. oktober 2024

Klik her for at downloade opstillingsblanketten