Verdensmål

                                          

 

DUI-LEG og VIRKE er en landsdækkende organisation for børn, unge og deres familier. Vores formål er at arbejde for at give børn og unge et godt liv gennem et stærkt demokratisk fællesskab med aktiviteter som den bærende kraft.

Vi skaber fritid med mening og indhold for hele familien, og med aktiviteter og uddannelse på tværs af alle generationer på alle niveauer. Hos os er det ikke afgørende, hvad vi laver sammen, men kvaliteten af det, vi laver sammen. Vi tager børn og unges rettigheder seriøst og tør være talerør for børn og unges rettigheder, når voksne glemmer dem.

Vi arbejder primært i Danmark, hvorfor vores fokus på verdensmål vil omfatte mål med fokus på sociale indsatser i Danmark. Vi ønsker helt konkret at arbejde med verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), 5 (Ligestilling mellem kønnene) og 10 (Mindre ulighed). Vi ønsker at arbejde med følgende delmål:

 • 1.3 Indfør sociale sikkerhedsnet
  • Vi anser det frivillige sociale foreningsliv, som en ekstra dimension til det offentlige Danmarks eksisterende sociale sikkerhedsnet.
 • 1.4 Mobilisér ressourcer for at afskaffe fattigdom
  • Igennem deltagelse i foreningslivet, kan vi igennem fællesspisninger og weekendaktiviteter sænke familiers omkostninger igennem foreningsaktiviteter.
 • 1.B Skab politiske rammer, der gavner fattige af begge køn
  • DUI-LEG og VIRKE har med rod i Fagbevægelsen mulighed for at påvirke den politiske dagsorden.
 • 5.1 Stop diskrimination af kvinder og piger
  • Hos os er der plads til alle og det skal afspejles i en repræsentativ foreningsdeltagelse.
 • 5.2 Stop vold og udnyttelse rettet mod kvinder og piger
  • Vi arbejder målrettet med samværsregler, som skal skabe et trygt foreningsliv for alle.
 • 5.5 Kvinder skal sikres fuld deltagelse i ledelse og beslutningsprocesser
  • Køn må hos os aldrig blive en valid parameter i forbindelse med valg- og beslutningsprocesser.
 • 10.2 Styrk social, økonomisk og politisk inklusion
  • Vi giver børn, unge og familier redskaber til at tage vare på sig selv og det samfund der omgiver dem.
 • 10.3 Giv alle lige muligheder, og stop diskrimination
  • Hos os må geografi, køn, økonomi og andre faktorer aldrig hindre medlemmer i at deltage i foreningsaktiviteter.

Vi ønsker at arbejde med delmålene på følgende måder:

 1. Igennem synlige værdier og økonomi ansvarlig afholdelse af nationale arrangementer
 2. Igennem netværksmøder for fællesledelser, som skal styrke det regionale samarbejde
 3. Igennem Kursus- og Uddannelsesstrategien, som afholdes lokalt for at fjerne økonomiske og geografiske barrierer for deltagelse

Vedtaget Hovedbestyrelsens møde november 2019.

 

 

Du kan downloade Verdensmålsstrategien, ved at trykke på nedenstående billede.

Du kan downloade kataloget “Sådan arbejder vi med Verdensmål” her, som er lavet i samarbejde med Tuborgfondet.

Bliv en Klimahelt ved at tænke lidt mere over hvordan i bruger strøm. vand, varme og materialer i afdelingen. Find en guide til at komme igang herunder.