Børn Hjælper Børn Fonden

DUI-LEG og VIRKE driver Børn Hjælper Børn Fonden, som er en solidaritetsfond, hvis primære formål og fokus er at bekæmpe børnefattigdom og børnearbejde.

Det gør vi ved at give børnene en uddannelse eller ved at skabe vilkår, der giver børnene mulighed for at tage en uddannelse. Fonden arbejder derfor med skoleprojekter, fritidstilbud og børnehjem.

Børn Hjælper Børn Fonden har pt. projekter i tre lande:

  • Indien – skoleprojekt
  • Palæstina – cirkusprojekt
  • Uganda – børnehjem


Støtten går ubeskåret til projekterne

Fonden anvender årligt ca. 400.000 kr. på solidaritetsprojekterne. Al administration afholdes af DUI-LEG og VIRKE, og alle midler i fonden går 100% ubeskåret til de internationale projekter. Børn Hjælper Børn Fonden er således en af de få organisationer i Danmark, hvor al støtte går ubeskåret til projekterne.


Fondens oprindelse

I forbindelse med DUI-LEG og VIRKEs 100 års jubilæum i 2005 blev der oprettet en fond, der støtter forskellige konkrete internationale solidaritetsprojekter for børn.

Fonden drives i et samarbejde mellem DUI og forskellige samarbejdspartnere i arbejderbevægelsen og arbejder først og fremmest i Indien, men er også engageret andre steder.

På denne side kan du læse mere om nogle af de projekter, fonden har involveret sig i i de seneste år.

Indsamlingsregnskab 2021

Herunder finder du Børn Hjælper Børn fondens indsamlingsregnskab for 2021.

Opdatering af Indsamlingsregnskab 2021 pr. 31. december 2022 (16. marts 2023)

http://klik her