Fondens arbejde

Fonden har gennem tiden engageret sig i forskellige solidaritetsprojekter. Pengene kommer fra donationer – blandt andet fra private donationer – fx runde fødselsdage, foredrag, LO sektioner, 1. maj arrangementer, lokale DUI afdelinger, DUIs genbrugsbutikker,

 

Vaccinationsprojekt

Senest i 2014 tog fondens formand, Helle Christensen, sammen med en læge til Orissa for at vaccinere børn i fondens skoler i Indien med MFR-vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde og behandle nogle af dem for blandt andet børnesår og lungebetændelse.

Den slags relativt banale sygdomme er skyld i uforholdsmæssigt mange dødsfald blandt børn, fordi den sygepleje, der er adgang til i området ikke altid er tilstrækkelig. Det lykkedes at få vaccineret 200 børn i forbindelse med projektet, som siden er blevet gentaget.

Et tilsvarende vaccinationsprojekt blev gennemført i 2010.

 

Dialogprojekt – Palæstina og Israel

I 2012 afholde fonden  et dialogprojekt, hvor unge fra Danmark, Palæstina og Israel mødtes på DUI-LEG og VIRKEs daværende efterskole, Bisnapgård. Idéen med mødet var ikke at tale om konflikt, men tværtimod at opdage og opleve nogle af de ting, der forener unge mennesker på tværs af kultur, religion og nationalitet.

 

Palæstina – fritidsprojekt

På den besatte Vestbred i Jenin har vi sat gang i et fritidsprojekt for børn og unge. Der er aktiviteter to gange om ugen – blandt andet med teater, sport og leg. Der er fokus på børns rettigheder, og en sommerlejr er også blevet afholdt.

 

Daycare center

Støttet af DUI-afdelingerne Aalborg og Odder etablerede fonden daycare-centre i Tamil Nadu, altså en slags børnehaver, hvor børn kan blive passet i dagtimerne. Årsagen til, at dette var nødvendigt er, at det ofte er ganske lavpraktiske ting, som gør at børn ender som børnearbejdere i Indien.

Hvis enlige mødre for eksempel ikke har et sted at aflevere de små børn, når de selv skal på arbejde for at forsørge familien, ender de med at blive hjemme og sende de større børn på arbejde. Daycare-centrene sørger for, at dette ikke er nødvendigt.

Fonden sluttede sit arbejde i 2018.

 

Bangladesh – uddannelsesprojekt for unge

Det er ikke kun børn, som fonden har givet uddannelse. Ved flere lejligheder har man også lavet uddannelsesprojekter for unge.

Således gennemgik 25 unge et seminar om børns rettigheder, bekæmpelse af børnearbejde og inddragelse af børn og unge i beslutningsprocesserne i Bangladesh, ligesom fem indiske lærere har været på et fire uger langt uddannelsesforløb i Danmark.