Palæstina

Arbejdet i Palæstina er ikke let. Børn Hjælper Børn Fonden har forsøgt at starte et børneteaterprojekt i Jenin sammen med et fredsteater, men måtte droppe planerne, da det ikke var muligt at skaffe de nødvendige penge til det.

Fonden har været engageret i Palæstina gennem mange år. Tidligere lavede fonden i tre år fritidsaktiviteter for børn og unge, og endnu tidligere dialogprojekter, hvor unge fra Danmark, Palæstina og Israel mødtes på DUI-LEG og VIRKEs daværende efterskole, Bisnapgård.

 

Cirkusprojekt i Nablus
Til gengæld har vi startet et cirkusprojekt i Nablus med DUF-tilskud, hvor børn og unge får cirkus-træning i flere forskellige underprojekter. Nogle af de større unge tager også ud i flygtningelejre for at lave cirkus-workshops med flygtningebørnene.

Første del af projektet er afsluttet, og i denne del deltog 297 børn fordelt i 8 forskelle lokalområder. Nogle af børnene har været i flygtningelejre.

Som noget særligt for dette projekt deltog 191 piger og 106 drenge. Projektet har haft fokus på psykologisk lindring gennem leg – helt konkret ved at lave aktiviteter, der giver et frirum for den angst og de overgreb, der følger med at bo i udsatte områder.

For at kunne gennemføre projektet for de 297 børn og unge, er der gennemført jobtræning og lederuddannelse for 34 nyuddannede kandidater fra universitetet, som ikke kunne finde arbejde. Forløbet har givet kandidaterne træning i mentaltræning til 28 kvinder og 6 mænd. Disse har efterfølgende gennemført aktiviteterne med de 297 børn, hvor de efter endt uddannelse var ude at gennemføre det, de netop havde lært.

Derudover har 63 børn trænet cirkus-færdigheder, og 10 unge har været på kursus i akrobatik, jonglering, performance, sikkerhed mm. Her deltog fire kvinder og seks mænd i et 12 dages intensivt træningskursus, hvor en cirkustræner fra Frankrig forestod undervisningen.