Palæstina

Arbejdet i Palæstina er ikke let. Børn Hjælper Børn Fonden har forsøgt at starte et børneteaterprojekt i Jenin sammen med et fredsteater, men måtte droppe planerne, da det ikke var muligt at skaffe de nødvendige penge til det. Fonden har været engageret i Palæstina igennem mange år, og har tidligere i 3 år lavet fritidsaktiviteter for børn og unge, og har tidligere endnu lavet dialogprojekter, hvor unge fra Danmark, Palæstina og Israel mødtes på DUI-LEG og VIRKEs daværende efterskole, Bisnapgård.

 

Cirkusprojekt i Nablus
Til gengæld har vi startet et cirkusprojekt i Nablus med DUF-tilskud, hvor børn og unge får cirkus-træning i flere forskellige underprojekter. Nogle af de større unge tager også ud i flygtningelejre for at lave cirkus-workshops med flygtningebørnene.

Første del af projektet er afsluttet og i denne del deltog 297 børn fordelt i 8 forskelle lokalområder, hvoraf nogle af dem har været flygtningelejre – og som noget særligt for dette projekt deltog 191 piger og 106 drenge. Projektet har haft fokus på psykologisk lindring igennem leg. Helt konkret ved, at lave aktiviteter der giver et frirum for den angst og de overgreb, der følger med at bo i udsatte områder.

For at kunne gennemføre projektet for de 297 børn og unge, er der gennemført jobtræning og lederuddannelse for 34 nyuddannede kandidater fra universitetet, som ikke kunne finde arbejde. Forløbet har givet kandidaterne træning i mentaltræning til 28 kvinder og 6 mænd. Disse har efterfølgende gennemført aktiviteterne med de 297 børn, hvor de efter endt uddannelse var ude og gennemføre det de netop havde lært.

Derudover, har 63 børn trænet cirkus-færdigheder, og 10 unge har været på kursus i akrobatik, jonglering, performance, sikkerhed mm. Her deltog 4 kvinder og 6 mænd i et 12 dages intensivt træningskursus, hvor en cirkustræner fra Frankrig forestod undervisningen.