IFM-SEI og ABN

world-1348808_640International Falcon Movement – Socialist Educational International (IFM-SEI) er en global paraplyorganisation for en lang række nationale børne-, ungdoms- og familieorganisationer verden over. Herunder DUI-LEG og VIRKE.

IFM-SEI har rødder i den verdensomspændende arbejderbevægelses værdier, og gennem organisationen arbejder vi for at forbedre forholdene for børn og unge verden over. Det sker blandt andet gennem solidaritatsprojekter og ved at organisere kampagner mod for eksempel børnearbejde eller seksuelt overgreb, seminarer, kurser, lejre og andre uddannelsesaktiviteter.

På IFM-SEI’s hjemmeside kan du læse mere.

ABN

Arbejderbevægelsens Børneorganisationer i Norden – i daglig tale ABN – er et samarbejde mellem de nordiske børne-, ungdoms- og familieorganisationer, der arbejder ud fra arbejderbevægelsens værdigrundlag.

ABN har til formål at sikre et tæt nordisk samarbejde, hvor der med udgangspunkt i FN-konventionen om Barnets Rettigheder arbejdes for at sætte børns vilkår på den politiske dagsorden gennem politiske udmeldinger og forskellige seminarer.

ABN’s medlemsorganisationer er:

DUI-LEG og VIRKE (Danmark)

Framfylkingen (Norge)

Nuorten Kotkain Keskusliitto (Finland)

Unga Örnars Riksförbund (Sverige)

ABN holder kongres hvert tredje år.