Internationalt

Alle børn har ret til en god barndom og en ordentlig fremtid, uanset hvor i verden de bor, og uanset køn, religion og social status. Derfor arbejder DUI også internationalt.

Skolegang er en billet til en bedre fremtid

Fattigdom i udviklingslandene skal bekæmpes, men det er et langsigtet mål og på kort sigt skal der også handles. DUI-LEG og VIRKE har gennem Børn-hjælper-børn-fonden en række projekter i den tredje verden, først og fremmest i Indien, hvor vi støtter en række organisationer i at drive skoler og arrangere fritidsaktiviteter, oplyse børn og unge om deres rettigheder samt få dem væk fra de skadelige job.

Internationale netværk

DUI er også engageret i flere internationale netværk, hvor vi samarbejder med udenlandske organisationer med samme værdier som os. Det sker både i det rent nordiske ABN og i IFM-SEI som er åbent for alle lande.

I menuen til venstre kan du under internationalt navigere rundt i de forskellige internationale aktiviteter, DUI har.

Børn Hjælper Børn-fonden

I forbindelse med DUI-LEG og VIRKEs 100 års jubilæum i 2005, blev der oprettet en fond, der støtter forskellige konkrete internationale solidaritetsprojekter for børn. Fonden drives i et samarbejde mellem DUI og forskellige samarbejdspartnere i arbejderbevægelsen og arbejder først og fremmest i Indien, er også engageret andre steder.

Her kan du læse meget mere om vores arbejde i Børn Hjælper Børn-fonden.

International afdeling

DUI har en international afdeling, der har til formål at samle de kræfter, der gerne vil sætte DUIs internationale arbejde på dagsordenen og støtte op om det. Det være sig arbejdet i ABN og IFM, men i særdeleshed også det arbejde, der foregår i Børn-hjælper-børn-fonden.

Samtidig er afdelingen et samlingspunkt for folk, som gerne vil støtte op om DUIs arbejde,  men som enten ikke har en afdeling i deres nærområde eller ikke har tid eller mulighed for at deltage i almindelige aktiviteter.