Aktivitetsudvalget

 

Referater fra Aktivitetsudvalgets møder

2022

2020

 

Kommissorium for Aktivitetsudvalget

Sammensætning

1 repræsentant fra Hovedbestyrelsen

Minimum 5 frivillige medarbejdere

Der kan aftales særskilte opgaver, hvor udvalget får sekretariatsbistand efter aftale med Sekretariatschefen

Der kan tilknyttes særlige ressourcepersoner til udvalget

 

Vil du gerne i kontakt med Aktivitetsudvalget, kan du skrive til dui@dui.dk.

 

Formål:

Formålet med Aktivitetsudvalget er afholdelse af nationale arrangementer og udvikling af aktiviteter til lokalafdelinger hos DUI-LEG og VIRKE. Aktivitetsudvalget er et koordinerende strategisk organ, som samler arrangementer og initiativer under sig i arbejds- og projektgrupper. At nedsætte arbejds- og projektgrupper, skal sikre tydelige kommandoveje mellem Hovedbestyrelsen, Aktivitetsudvalget og de nationale arrangementer.

 

Udvalgets opgaver og beføjelser:

 • Sikre at der afholdes mindst 4 nationale arrangementer om året
 • Kvalitetssikre nationale arrangementer, så frivillige får den støtte de skal bruge, at deltagerne får det indhold de forventer og at arrangementerne er økonomisk bæredygtige
 • Sikre at en årlig arrangementskalender er tilgængelig i slutningen af året før aktiviteterne skal afholdes
 • Udvikling og implementering af nye aktivitetskoncepter

 

Hvilke dele af målprogrammet/strategi 2020 understøtter udvalgets arbejde:

 • Organisationen skal styrke aktivitetsudvalget, således de kan igangsætte en udviklingsproces af de lokale, regionale og landsdækkende aktiviteter. (aktiviteter og uddannelse)
 • Udvikling af hjælp til medarbejderne, således at de bliver klædt på at udvikle aktiviteter og møde vores medlemmer der hvor de er. (aktiviteter og uddannelse)
 • Der skal etableres et netbaseret idekatalog indeholdende idéer og kreative og organisatoriske kompetencer, gerne på afdelingsniveau. (aktiviteter og uddannelse)
 • Etablering af flere ’solidaritetsafdelinger’, som støtter projekter gennem Børn Hjælper Børn Fonden. Blandt andet ved at udvikle aktivitetskasser. (internationalt)
 • At arbejde på udbredelse af børne konventionen i blandt Danmarks børn (politik i børnehøjde)
 • At sætte børns grundlæggende rettigheder på dagsorden i alt vores virke både internt og eksternt. (politik i børnehøjde)
 • Understøtte arbejdet med at etablere aktivitetsfællesskaber i landet på tværs af afdelinger. (organisering)

 

Samarbejde, mødefrekvens og kommunikation

 • Udvalget er forpligtet til at sende referater fra udvalget til dui@dui.dk til national arkivering
 • Alle landsudvalg mødes en gang årligt sammen med hovedbestyrelsen, til vidensdeling og udvikling af organisationen
 • Der afholdes 4 møder årligt

 

Organisering

Følgende arrangementer er arbejdsgrupper under Aktivitetsudvalget:

 • Aktivitetsfestival
 • JUBI-Lejr