Mette Karlsen

 

2288 3920

mk@hogym.dk

Mette er medlem af DUI-Struer og DUI- Struer Orkester

Mettes kandidatur støttes af følgende afdelinger: DUI-Struer afdeling og DUI-Struer Orkester

 

 

 

 

 

 

 

Mette Karlsen, nuværende HB medlem, ønsker at stille op som næstformand på Landsmødet den 24. oktober 2020.

Motivation til opstilling

Økonomi og organisation
En organisation er aldrig stærkere end de bestyrelser, der sikre rammerne for den kreative udvikling. Dog har vi i de sidste par år oplevet mere og mere pres på de frivillige bestyrelsesmedlemmer og det er derfor blevet sværere og sværere at finde kandidater. Vi skal i den kommende periode gøre det endnu nemmere at finde sparring til bestyrelsesarbejdet igennem vores netværk og vi skal bruge vores stemme til at sætte temaet på dagsordenen blandt vores samarbejdsorganisationer.

 

Den demokratiske legeplads – børnedemokrati version 2.0
En organisation er aldrig stærkere end dens evne til at sende stafetten videre. Vi skal i den kommende periode sikre at vi bliver den demokratiske legeplads, hvor alle medlemmer har mulighed for at tage ansvar for vores udvikling. Vi skal blandt andet nytænke børnedemokratiet, så vi igen kan dyrke de små demokratiske talenter i vores organisation.

 

Sammenholdet og kommunikationen
En organisation er aldrig stærkere end det sidste samarbejde. Vi skal i den kommende periode arbejde for at vi igen samles i et fælles fodslag og dermed genvinder den styrke vi havde engang. En af metoderne er at vi skal øge kommunikationen og gennemsigtigheden i organisationen, så vi kan tage diskussionen sammen i stedet for hver for sig.

 

Om Mette Karlsen

Jeg blev medlem af DUI i min tidligste ungdom og har derfor deltaget i medlemsdemokratiet på mange forskellige måder. Lige fra børnerepræsentant i afdelingsbestyrelsen til næstformand i Hovedbestyrelsen.
I den sidste periode har jeg siddet i hovedbestyrelsen.