Martin Nielsen

 

Martin Nielsen er formand for DUI-Lolland

Martin kom først med i DUI som voksen, da han lærte nogle DUI’ere at kende i København. Børnenes Grundlovsdag var den første DUI-aktivitet, han var med til.

I 2017 startede han en lokal DUI-afdeling op i Holeby, og året efter skiftede afdelingen navn til DUI-Lolland.

For Martin handler DUI om fællesskab og sammenhold omkring aktiviteter for børn.

 

“Jeg har nu siddet i Hovedbestyrelsen i 1 år. Jeg blev valgt som suppleant på det ekstraordinære Landsmøde og kom ind som ordinær medlem, idet der var afbud fra et andet HB medlem.

Jeg brænder for at vi skaber flere aktiviteter for børn og unge i DUI- LEG og VIRKE.

Vi skal prioritere at afholde endnu flere samlinger, træf og lejrer for børn og unge.

Det er vigtigt for børn og unge at mødes på tværs af landet og fra DUI-LEG og VIRKE afdelinger.

Jeg ønsker, at HB bliver bedre til at lytte til hinanden, være mere åbne i tilgangen til hinanden, så alles holdninger bliver lyttet til.

Uenigheder skal anerkendes og selvfølgelig skal det munde ud i en beslutning på demokratisk vis, men ønsket er at alle skal lyttes til.”

 

52 43 03 60
mbn@macmac.dk
Martin er medlem af DUI-Lolland.