Kenneth F. Christensen

 

“Som formand for bestyrelsen i DUI-Avedøre har jeg det overordnede ansvar for afdelingens udvikling og for samarbejdsklimaet i bestyrelsen.

Derudover:
Medlem af Kommunalbestyrelsen i Hvidovre
Formand for Børne-& Uddannelsesudvalget i Hvidovre
Formand AOF Daghøjskolen i Hvidovre

Tidligere Forbundssekretær i DUI-LEG og VIRKE

Vi har brug for at fremtidssikre DUI.
Der er nogle nødvendige debatter, vi bliver nødt til at tage.

DUI har brug for at genfinde forståelsen. Hvad er det, der binder os sammen på tværs af landsdelene?
Hvordan får vi skabt mindre afstand mellem Hovedbestyrelsen og de enkelte afdelinger? Hvordan sikrer vi, at det Hovedbestyrelsen arbejder med er relevant for afdelingerne og hvordan får vi det ud at virke i praksis?
Det er bare nogle af de spørgsmål, som jeg har og har tænkt mig at arbejde for, at vi finder svar på.

Jeg mødte DUI ved at blive ansat som forbundssekretær. Det førte til opstarten af DUI-Avedøre og senere opstarten af Vestegnens Fællesledelse, hvor vi sidenhen har skabt et engagement, der har resulteret i foreløbig 2 nye afdelinger og reetableringen af 1 afdeling. Vi arbejder målrettet for, at der skal være en DUI-afdeling i hver eneste kommune på Vestegnen og de tanker, vi bruger og den indgangsvinkel vil jeg gerne være med til at give videre, så vi kan få liv i flere afdelinger og så vi igen kan være en landsorganisation, der favner bredt i landet.

Jeg er opdraget i fagbevægelsen for derefter at blive partipolitisk aktiv. Jeg vil gerne være med til at kvalificere de debatter, der skal være i Hovedbestyrelsen og når vi efterfølgende skal have beslutningerne ud at virke i afdelingerne.”