• 04-03-2016 - 06-03-2016
    Topfoto2
  • 11-03-2016 - 13-03-2016
    Topfoto
    GADSBØLLE SKOLE, GADSBØLLEVEJ 100, 5492 VISSENBJERG

DUI-LEG og VIRKE søger Kommunikationskonsulent

DUI-LEG og VIRKE søger en energisk og selvkørende kommunikationskonsulent, der har en sans for den aktuelle dagsorden samtidig med, at du har et stort gå på mod og ikke er bange for at tage fat på praktiske opgaver. Se stillingsopslaget i sin fulde form ved at klikke på linket:

Kommunikationskonsulent nov2015

DUI-LEG og VIRKE skal finde ny kommunikationskonsulent

Det står nu helt klart, at Forbundskontoret skal finde en ny kommunikationskonsulent.

Sara og Forbundskontoret er halvvejs i prøveperioden blevet enige om, at de gensidige forventninger ikke er blevet indfriet.
Sara er derfor ikke længere en del af DUI’s organisation og vi ønsker hende al muligt held og lykke fremover.

Der vil derfor blive startet en rekrutteringsproces for at finde en afløser hurtigst muligt.

DUI-LEG og VIRKE pressemeddelelse

Urimelig jagt på børnefamilier

Regeringen har sammen med Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgået et forlig, der i særdeleshed vil ramme de svageste børnefamilier og enlige med børn, der af den ene eller anden årsag ikke er lykkedes med at finde et job.

I Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE er vi svært bekymrede for den udvikling, der bliver sat gang i fra forligspartierne udtaler næstformand Lone Søndergaard Nielsen og henviser til, at der er dele af det indgåede forlig, der er gammel vin på dårlige flasker. 225 timers reglen er afprøvet før og det kan godt være, at det får flyttet en del væk fra kontanthjælp, men det er ikke fordi de får et arbejde. De mister til gengæld forsørgelsesgrundlaget.

Det er ufatteligt, at de har valgt at genindføre noget i en skærpet udgave når, de allerede ved, at det ikke virker. Sidste gang Venstre havde statsministerposten fik de også indført skrappe sanktioner over for ledige og der havde det en meget tvivlsom effekt, men resulterede til gengæld i, at antallet af tvangsudsættelser steg. Det betyder med andre ord, at det indgåede forlig betyder flere børn uden et hjem, siger en bekymret Lone Søndergaard Nielsen.

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE er en børne- og familieorganisation, der tager udgangspunkt i barnets perspektiv og kunne politikerne se det her forlig fra børnehøjde, så tror jeg simpelthen ikke, de kunne få sig selv til det.

Det er direkte dokumenteret, at børn der vokser op i fattigdom og det behøver ikke engang være en særlig lang periode af deres liv det står på, reelt ikke har samme betingelser som deres jævnaldrene for at få en ungdomsuddannelse og dermed får de heller ikke samme muligheder.

Forliget vil betyde flere børnefamilier, hvor den ene forælder mister indtægtsgrundlaget og to voksne og to børn skal leve for en enkelt kontanthjælp. Samtidig vælger forligspartierne også at skære i boligstøtten, så de børnefamilier, der bliver ramt af det her forlig bliver dobbeltramt.

Alle børn skal trives i skolen

Skoletrivslen er dårligst blandt børn med indvandrerbaggrund og hos dem med de laveste indkomster, skriver Ugebrevet A4. Mistrivsel er ødelæggende for livsglæden, sundheden, læringsmiljøet og integrationen. Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE mener, at politikkerne må tage ansvaret for at forebygge, så vi sikrer at alle børn trives i Danmark.

En trivselsundersøgelse for alle folkeskolelever, som Ugebrevet A4 har fået aktindsigt i, viser, at eleverne oftere mistrives fagligt og socialt på de skoler, hvor over 20 procent af børnene har indvandrerbaggrund. Den dårligere trivsel skyldes dog ikke nødvendigvis de mange tosprogede børn, men mere sandsynligt, at skolerne ofte ligger i socialt udsatte boligområder. Her er hver tiende elev utryg og føler ikke, at klassekammeraterne er venlige.

DUI-LEG og VIKRE mener, at vi selvfølgelig skal stille skoler til rådighed, som børnene trives i. Dårlig trivsel betyder også ofte, at der er mobning, dårlig indlæring og et dårligt psykisk arbejdsmiljø for børnene. Og hvor de voksne har tillidsmænd, fagforeninger og arbejdsmiljøtilsyn, som kan hjælpe, har børnene ikke nogen eller noget.

Ifølge Børnekonventionens artikel 19 fremgår det, at børn skal beskyttes mod psykisk vold – og mobning er netop psykisk vold. I Børnekonventionen står det desuden, at alle børn har ret til en tryg opvækst. Danmark har forpligtiget sig til at indrette sig i overensstemmelse med konventionen, og derfor er det dårlige trivselsmiljø ikke tilladt og skal derfor både forebygges og stoppes.

”Vi ved, at forekomsten af mistrivsel er større blandt børn der vokser op i mindre ressourcerige familier. Derfor er det vigtigt, at det politisk bliver prioriteret, også økonomisk, at skabe trygge skolemiljøer for børnene. At fremme børns trivsel burde stå øverst på listen over opgaver for skolerne i Danmark”, siger formand i DUI-LEG og VIRKE Stig Møller.

—–

DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig, idébetonet børne-, ungdoms- og familieorganisation, der bygger på arbejderbevægelsens grundholdninger. Organisationen har afdelinger over hele landet, og laver aktiviteter for familier og børn og formålet er, at give alle børn og unge mulighed for selvstændig udvikling i respekt for og i samarbejde med andre mennesker.
For yderligere oplysninger eller kommentarer, kontakt kommunikationskonsulent Sara Ørum Carstens på telefon 22 40 89 34 eller mail sara@dui.dk

Læs mere om DUI-LEG og VIRKE på hjemmesiden: www.dui.dk

Uledsagede flygtningebørn er velkomne hos DUI

Et voksende antal uledsagede flygtningebørn er de seneste år kommet til Danmark. De har brug for et netværk og for at lokalsamfundet tager godt i mod dem. Her er foreningslivet et godt fundament og Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE vil gerne byde de uledsagede flygtningebørn velkommen i de lokale afdelinger.  

Når flygtninge kommer til Danmark, er det vigtigt, at de bliver en del af de danske fællesskaber. Og her er foreningslivet én af de bedste måder at sikre det på – ikke mindst for de mange uledsagede flygtningebørn. Nogle er flygtet alene, andre er på den ene eller anden måde blevet skilt fra deres forældre på vejen, men fælles for dem alle er, at de ikke har støttepersoner eller et netværk når de kommer til landet. De er en særligt sårbar og udsat gruppe, som endda nogle gange behandles direkte i strid med FN’s Børnekonvention. Og selv efter at have fået opholdstilladelse i Danmark, kan det være svært, at skabe sociale netværk i lokalområdet og på den måde blive ordentligt integreret i samfundet. Det vil DUI-LEG og VIRKE gerne hjælpe med at ændre:

– DUI-LEG og VIRKE har over 35 lokalafdelinger fordelt over hele landet, med aktiviteter for børn, unge og familier. Det er oplagt, at vi derigennem kan hjælpe de uledsagede flygtningebørn med at skabe venner og netværk i deres lokalområde. Vi ser det som en naturlig del og en vigtig opgave, at civilsamfundet og foreningslivet træder til i denne flygtningekrise, siger formand i DUI-LEG og VIRKE Stig Møller.

– Vi har en bred vifte af aktiviteter – alt fra fællesspisning til svømmehalsture og lejrudflugter, og hver afdeling tilføjer hele tiden nye. Vi vil nu gå i gang med at tilrettelægge aktiviteterne, så vi kan skabe de rigtige rammer, hvor de uledsagede flygtningebørn kan slappe af, møde andre børn, unge og voksne og få skabt et socialt netværk. Der er et enormt behov på det her område, og vi skal selvfølgelig gøre vores del, slutter han.

—-

I 2014 fik 156 uledsagede flygtninge under 18 år opholdstilladelse i Danmark. I 2013 var tallet 51, mens det var 82 i 2012.

—-

DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig, idébetonet børne-, ungdoms- og familieorganisation, der bygger på arbejderbevægelsens grundholdninger, og formålet med organisationens aktiviteter er at give alle børn og unge mulighed for selvstændig udvikling i respekt for og i samarbejde med andre mennesker.

For yderligere oplysninger eller kommentarer, kontakt kommunikationskonsulent Sara Ørum Carstens på telefon 22 40 89 34 eller mail sara@dui.dk

Vi bruger cookies!

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser.

Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies.

Accepter Forlad sitet