Landsmøde indsend forslag

Forslagsstiller (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Mobiltelefonnummer (skal udfyldes)

Forslagets titel (og om det er en udtalelse, vedtægtsændring eller lign)

Forslagets ordlyd

Motivation for forslaget