Landsmøde praktiske informationer

 

Stedet for afholdelse af Landsmødet

Rammerne for dette landsmøde er på vores forbundskontor, hvor vi har gode mødefaciliteter.

Landsmødet afholdes i LO/DUI-huset, Islands Brygge 32D, 2300 København S med overnatning og festaften på Hotel Copenhagen Island, så alt er inden for 5 minutters gåafstand.

 

Tilmelding til Landsmødet

Tilmeldingsfristen skal overholdes og er i henhold til hovedbestyrelsens beslutninger følgende:

Senest den 28. september 2018, hvilket gælder for alle delegerede, tilhørere og gæster.

Tilmeldingerne skal ske via den lokale kasserer på medlem.dui.dk eller ved at kasseren sender en mail til dui@dui.dk

 

Pris for deltagelse i landsmødet

Prisen for deltagelse i landsmødet er fastlagt til:

Afdelingsdelegerede:            1.000 kr.
Tilhørergebyr:                       2.400 kr.
Børnepasning pr. barn:          500 kr.

 

Deltagerprisen dækker transporten (max. DSB-standard) til og fra Københavns Hovedbanegård samt forplejning og overnatning.

 

Bemærk, at der er mulighed for at tilmelde sig med og uden overnatning.

 

Børnegruppe

For landsmødedeltagere der ikke er i stand til at arrangere den nødvendige pasning af egne mindre børn hjemme, kan der tilbydes aktiviteter i en speciel børnegruppe under Landsmødet. Dette skal meddeles særskilt og skriftligt ved tilmeldingen. Aktiviteterne vil tage udgangspunkt i gruppens deltagersammensætning.

 

Tilhørere og børnegruppe på landsmødet

Da landsmødet afholdes i LO/DUI-huset er der en begrænsning med hensyn til, hvor mange der er plads til, og det vil derfor være ”først til mølle princippet” ved tilmelding af tilhørere og børn til børnegruppen.

 

Udsendelse af landsmødematerialer

De første papirer med vedtægtsændringer er udsendt til afdelinger og hovedbestyrelsen maj 2018 samt de endelige i august 2018.

Udsendelse af mappe, de sidste praktiske oplysninger og materialer til behandling på landsmødet vil blive udsendt i uge 40/18. Mappen sendes digitalt og udleveres i print ved ankomst til landsmødet.

 

Landsmødefest

Lørdag aften vil der være landsmødefest med god mad og underholdning. Der er sørget for overnatning for alle, der ønsker dette.

 

Overnatning

På dette landsmøde er der sørget for overnatning til alle på Copenhagen Island. I udgangspunktet arrangeres der dobbeltværelse til alle.

 

Transport til og fra landsmødet

Forbundskontoret arrangerer ikke fælles bustransport til og fra landsmødet i København. Deltagerne har selv ansvaret for at planlægge den nødvendige transport, men såfremt der er basis for det må afdelingerne gerne slå sig samen og selv arrangere fælles transport.

 

HUSK at bestille DSB-billet og pladsreservation i god tid forinden landsmødets afholdelse.

 

Landsforbundet dækker den faktiske rejseomkostning (dog max. DSB-standard – eller ved kørsel i egen bil – når bilen fyldes op – i.h.t. Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE’s ”Regler for møde- og transportgodtgørelse”) fra hjemstationen til Københavns Hovedbanegård og retur.

 

Såfremt der arrangeres fælles transport fra ens område,

vil der ikke blive udbetalt transportgodtgørelse for kørsel i egen bil.