FAQ om landsmødet

Hvad er et landsmøde

Et landsmøde er et årsmøde/en generalforsamling for alle i DUI-LEG og VIRKE, hvor vi vælger en ny Hovedbestyrelse (også kaldet HB) og Formandskab (bestående af formand og 2 næstformænd) , og vi beslutter, hvad vi skal have fokus på de kommende år (strategien).

DUI-LEG og VIRKE holder landsmøde hvert andet år. Alle foreninger må sende delegerede og landsmødedeltagere.

 

Hvem kommer på landsmødet

Alle medlemmer i DUI-LEG og VIRKE er inviteret med til Landsmøde. Delegerede (dem med stemmeret) er valgt af afdelingerne på årsmødet (ligger i foråret).

Der plejer at være cirka 100 deltagere på Landsmøderne. De kommer fra hele organisationen: Ledere, bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, ansatte…

Du får et link til deltagerlisten, når du tilmelder dig Landsmødet. Listen opdateres løbende.

Vi håber meget, at DU også har lyst til at være med!

Læs mere under Tilmelding.

 

Hvorfor skal jeg tage på landsmøde?

Der er rigtig mange gode grunde til at tage med på Landsmødet. Først og fremmest er det her, de største beslutninger i DUI-LEG og VIRKE bliver truffet. Og det kan du være med til!

En anden meget vigtig grund til at komme til Landsmødet er, at du bliver proppet med masser af viden, gode idéer og inspiration, som du kan tage med hjem til din forening.

Derudover er Landsmødet en fantastisk mulighed for at møde medlemmer og ansatte fra hele DUI-LEG og VIRKE. Der bliver masser af socialt samvær, gode snakke, sang og grin – og du kommer til at mærke, at du er en del af et stort og stærkt fællesskab.

 

Hvad er en delegeret?

Alle deltagere på Landsmødet har ret til at tale, og alle har ret til at komme med ændringsforslag og forslag til resolutioner og udtalelser. Det er dog kun delegerede, der har stemmeret.

En delegeret er et DUI-LEG og VIRKE-medlem, der er blevet valgt af sin afdeling til at repræsentere foreningen ved Landsmødet. Den delegerede bliver valgt ved generalforsamlingen i sin forening.

Kriterierne for at blive delegeret er, at man er medlem af DUI-LEG og VIRKE og valg på afdelingens årsmøde.

Alle afdelinger har 2 delegerede.

 

Hvordan forbereder jeg mig bedst til Landsmødet?

Den bedste måde at forberede sig til Landsmødet er at læse materialet, som findes her på siden fra start september 2018, og diskutere det med andre fra din forening. Måske dem, som du skal følges med til Landsmødet.

Har du/I en holdning til et eller flere af forslagene? Er der noget, som bør være anderledes? Noget, der kan blive bedre? Skarpere? Diskuter, diskuter – og giv udtryk for din holdning (måske fra talerstolen på Landsmødet?)!

I er også mere end velkomne til at indsende forslag eller ændringsforslag.

 

Hvem styrer ordet på Landsmødet?

Dirigenterne er ordstyrere på Landsmødet. Det er de to, der sørger for, at vi følger dagsordenen, og at vi overholder vedtægterneog forretningsorden (rammerne for afviklingen af Landsmødet).

Dirigenterne sidder lige ved talerstolen og giver ordet videre til den næste taler og fortæller, hvad det næste punkt på dagsordenen er.

 

Må jeg gå på talerstolen?

Ja! Alle medlemmer i DUI-LEG og VIRKE har ret til at gå på talerstolen på Landsmødet. Alle har ret til at udtrykke deres holdning til forslagene fra Hovedbestyrelsen og afdelingerne. Også dig. Giv din mening til kende og deltag i demokratiet.

Rent praktisk: Hvis du vil sige noget fra talerstolen, så skal du udfylde en ”Jeg vil have ordet”-seddel. Sedlerne ligger fordelt på bordene i mødesalen på Landsmødet.

Når du har udfyldt en seddel, skal du give den til dirigenten, der sidder lige ved talerstolen. Og så stiller du dig ellers bare i kø og venter på, at det bliver din tur til at sige noget.

 

Hvad er ændringsforslag og udtalelser?

Alle deltagere på Landsmødet kan komme med ændringsforslag og forslag til udtalelser. Det kan man gøre både før og under Landsmødet.

 

Ændringsforslag

Du kan stille ændringsforslag, hvis du er uenig i et forslag fra en forening eller Hovedbestyrelsen (HB). Alle forslagene står i materialet til Landsmødet.

Indsend ændringsforslag her.

 

Udtalelser

Du kan også komme med et forslag til udtalelser. Det er, hvis du synes, at DUI-LEG og VIRKE skal udtrykke eller mene noget i det offentlige rum. Det er altså mere politisk orienteret, og det kunne for eksempel være, at DUI-LEG og VIRKE skal udtrykke en holdning til børns rettigheder i folkeskolen.

Dit forslag vil så komme til afstemning på Landsmødet.

Indsend forslag til udtalelser her.

 

Hvad er hovedbestyrelsen?

Hovedbestyrelsen er DUI-LEG og VIRKE overordnede ledelse. Den består altid af fem mænd og fem kvinder, så der er lige mange af hvert køn. Hovedbestyrelsen bliver valgt for to år ad gangen, og ved hvert Landsmøde vælges en ny Hovedbestyrelse. Det skal vi også gøre i år.

Hovedbestyrelsen har ansvaret for de ansatte i DUI-LEG og VIRKE, og det er for eksempel Hovedbestyrelsen, der ansætter generalsekretæren.

Hovedbestyrelsen holder møde 6 gange om året. Her diskuterer de og iværksætter initiativer, der skal sikre, at vi i DUI-LEG og VIRKE realiserer vores vision.

 

Læs mere om HB’s arbejde.

 

Hvordan stiller man op til hovedbestyrelsen (HB) og formandskab?

Vil du være med til at tegne DUI-LEG og VIRKE udadtil og indadtil og sætte dit fingeraftryk på organisationens udvikling? Så meld dig som kandidat til Hovedbestyrelsen eller formandskabet!

Alle der er medlem af DUI-LEG og VIRKE, kan stille op til Hovedbestyrelsen eller formandskabet. Og hvis du har lyst til det, så sig det i din forening, og så sørger de for at opstille dig ved til Landsmødet. Se tidsfrister.

 

Vejledning til opstilling for valgperioden 2018-2020

Sådan opstilles en kandidat:

  • Vedkommende udfylder denne blanket og indsender en mail lm@dui.dk med overskriften “Kandidat til hovedbestyrelsen”
  • Det kan være en god idé at afdelingen vælger kandidaten på årsmødet (eller et ekstraordinært årsmøde), men er ikke noget krav.
  • Skriv desuden i mailen, hvilken afdeling, kandidaten opstilles af, og om opstillingen eventuelt støttes af andre afdelinger.

Vi glæder os til at modtage din opstilling.

 

Hvad betyder formalia

Formalia er alt det formelle. Altså det, som er, som det er, og som ikke kan laves om. For eksempel er det formalia at stemme om at godkende forretningsordenen, før Landsmødet går i gang.

 

Hvad er formandskab

Formandskab er hovedbestyrelsens formand og de to næstformand. De bliver valgt på Landsmødet. Det vil sige, at vi vælger både medlemmer til hovedbestyrelsen og formandsskabet på landsmødet.

 

Hvad er forretningsorden

En forretningsorden er det, der står i vores vedtægter, at vi helt formelt skal gøre, når vi er på Landsmøde. For eksempel at vi skal vælge en ny Hovedbestyrelse. Landsmødet indledes som regel med at man vedtager forretningsordenen.

Du kan se et eksempel på en forretningsorden for Landsmødet her

 

Hvem er organisationens (forbundets) ansatte

Landsorganisationens ansatte er kontorpersonale og konsulenter, der er ansat til at servicere lokalforeningerne og de frivillige. Der er 7 ansatte i DUI’s landsorganisation.

Du kan se dem her.

 

Er der kaffe og kage

Ja, der vil være en del pauser, hvor der er mulighed for at få kaffe/the/saftevand – og flere gange også kage.

 

Hvad er redaktionsudvalget

Redaktionsudvalget har til opgave at bearbejde indkomne ændringsforslag og udtalelser. Udvalget rådgiver både før og under Landsmødet.

Udvalget består af  repræsentanter fra DUI-LEG og VIRKEs afdelinger, evt. de to dirigenter og en repræsentant fra Hovedbestyrelsen. Hvem der sidder i redaktionsudvalget besluttes, når vi vedtager forretningsordenen og konstituerer os på Landsmødet