Allan Svendsen

Allan Svendsen
Økonomikonsulent
37 timer/ugen
Født 1976

allan@dui.dk
20 62 81 96

Allan Svendsen styrer DUI’s økonomi: Han fører det daglige bogholderi, betaler regninger, laver årsregnskaber og står for udlejning af Birkely, Ankersminde og Karrebæksminde/Enø.

Men han servicerer også HAL-udvalget og yder support til DUI’s lokale afdelinger vedrørende regnskaber og medlemssystemer.

I 2008 blev Allan første gang ansat i DUI. Årsagen til at han endnu ikke har fejret 10 års-jubilæum, skyldes et arbejdsmæssigt sidespring til Mellemfolkeligt Samvirke. Her var han ansat i halvandet år, inden han fandt hjem igen til DUI.

Allan er født i Roskilde og opvokset i Jyllinge og på Amager. Han bor stadig på Amager.

Uddannelsesmæssigt har han gennemført 1. del af HD og planlægger at tage 2. del af denne diplomuddannelse i regnskab og økonomistyring.

Som person kan Allan lide at tale med forskellige typer af mennesker, og han står gerne parat med hjælp til regnskabsmæssige problemstillinger.

Hvad folk bruger penge på, vil Allan ikke blande sig i, hvis det er deres egne penge. Men han har svært ved at acceptere fråseri og spild af DUI’s penge.