Monika Findsen

Kontorassistent, flexjob
10 t/ugen hos forbundskontoret

moni@dui.dk

 

Monika Findsen er afdelingsformand i DUI Højstrup og har igennem en årrække bidraget til LBU – LandsBørneUdvalget.

Monika bidrager med sin store DUI erfaring til administrative og udviklingsopgaver på forbundskontoret.