Hvad er din nuværende og tidligere tilknytning til bestyrelsesarbejde og DUI?

Jeg har i den seneste periode siddet med i hovedbestyrelsen, hvor jeg primært har beskæftiget mig med organisationens internationale arbejde. Det har blandt andet betyder, at jeg også er formand i vores nordiske paraplyorganisation, ABN. Lokalt huserer jeg, når tiden tillader det, i DUI Avedøre og i DUI Brøndby – sidstnævnte var jeg i sin tid med til at starte. Ellers har jeg bestyrelseserfaring fra Kommunalbestyrelsen i Brøndby, DSU (hvor jeg har siddet i hovedbestyrelen og senere i FU og som vicepræsident i hhv. Young European Socialists og International union of Socialist Youth.

Hvorfor stiller du op til DUIs hovedbestyrelse eller formandskab?

Jeg stiller op fordi, at jeg mener, at DUI ikke alene skal være den stærkeste børneorganisation i Danmark, men også i Norden og Europa (resten af verden må komme bagefter. Det er det jeg har brugt forgange periode på, og det har blandt andet været med til at etablere et internationalt netværk, som aktivt arbejder for at styrke organisationens internationale profil. I næste periode vil jeg arbejde for, at endnu flere i organisationen møder det internationale arbejde og at vi får etableret internationale projekter, så DUI igen kan lave solidaritetsarbejde sammen med vores kammerater rundt om i verdenen. Det tror jeg vil skabe en bæredygtig medlemsvækst- og aktivitet i mange år fremover.

Jeg håber, at jeg får lov til at sidde med ved bordet endnu en gang.