YouTube værksted

Vi har sammen med DUI-Ølstykke søgt DUF’s lokalforeningspulje om tilskud til at starte et Youtube-værksted. Vi er så heldige at vi har fået pengene og er derfor i fuld gang med at planlægge aktiviteten.

Det forventes at den starter op med denne aktivitet en gang i 4. kvartal af 2019

Aktiviteten kommer til at minde meget om, den aktivitet som DUI’s gamle sendetilladelse TV-Falken lavede for børn og unge på Østerbro. Det var et TV- og Båndværksted for børn og unge, som lavede børne- og ungdomstv til Kanal 43 i København.

På Youtube-værkstedet vil vi lære børn og unge, om det at bruge optagelser og lyd som formidling. Som navnet udtrykker, så vil Youtube være den kanal vi vil bruge til formidlingen.

Vil du gerne høre mere som aktiviteten, så kontakt ml@dui.dk