Nye udvalg

Er du DUI-LEG og VIRKEs nye udvalgsmedlem?

Hovedbestyrelsen (HB) har besluttet at nedsætte nye landsudvalg:

 • Aktivitetsudvalget
 • Børnepolitisk Udvalg
 • Bygningsudvalget

Landsudvalgene arbejder med reference til hovedbestyrelsen og arbejder ud fra et kommissorium, som udvalget tiltræder ved sit første møde.

Derudover har vi LandsBørneUdvalget (LBU) og LandsUngdomsUdvalget (LUU), som også er landsudvalg, men fungerer med egne regler for valg til udvalgene. Både LBU og LUU har kommissorier for deres arbejde.

Hvad har vi brug for?

 • Vi har først og fremmest brug for friske kræfter til at gå ind i vores udvalg.
 • Vi har brug for personer med mødestabilitet.
 • Vi har brug for, at du kan nytænke vores koncepter, hvis du for eksempel skal være med i Aktivitetsudvalget – det samme gælder de andre udvalg.
 • Vi har brug for personer, som vil være med til at sikre DUI en succesfuld fremtid.

… til gengæld lover vi godt humør og kage til møderne (som en af de andre udvalgsmedlemmer naturligvis bager).

Indhold og mødefrekvens
Gældende for alle landsudvalg er, at mødefrekvensen ligger på 4-6 møder om året. Udvalget kan efter behov aftale flere møder.

Vi bryder med tidligere traditioner for, at landsudvalgene for en stor dels vedkommende består af hovedbestyrelsesmedlemmer (HB-medlemmer), og at disse er formænd for udvalgene. Der ønskes en bredere repræsentation i udvalgene, og strukturen bliver derfor lavet om:

 • Alle medlemmer af DUI-LEG og VIRKE kan indstille sig selv til landsudvalgene (også nuværende udvalgsmedlemmer!). Hovedbestyrelsen sammensætter udvalget ud fra passende kompetencemæssig, geografisk, kønsmæssig og aldersmæssig spredning.
 • Udvalget har ansvaret for det område, som udvalget arbejder med – herunder udvikling/nytænkning og planlægning/gennemførelse.
 • Alle landsudvalg udpeger en formand for udvalget.
 • Alle landsudvalg får en tilknyttet HB-medlem, så kommunikation til og fra udvalget og HB sikres.
 • Alle udvalg får en rammebeskrivelse (kaldet ’kommissorium’) for deres arbejde – kommissoriet er noget udvalget drøfter og tiltræder.
 • Udvalgene har økonomi til deres udvalg og udvalgets arbejde.

Du kan læse mere om de tre nye udvalg via disse links:

Vi glæder os til at høre fra dig – gerne på en mail senest mandag den 23. april til dui@dui.dk. Skriv et par linjer om, hvem du er, hvad udvalg du gerne vil være med i, og eventuelt lidt om hvorfor du gerne vil være med. Ikke noget stort og langt, bare så vi får et indtryk af dig.