Nuværende næstformand, Tinna Glisbo, ønsker at genopstille som næstformand på Landsmødet den 24. oktober 2020

16. september 2020

Tinna Glisbo, nuværende næstformand, ønsker at genopstille som næstformand på Landsmødet den 24. oktober 2020.

 

Børn, unge og familier skal have et godt og meningsfyldt fritidsliv.

Min ambition er, at DUI-LEG og VIRKE er det naturlige valg for både børn, unge og familier.

 

– Jeg stiller op til næstformandsposten igen, fordi jeg brænder for at skabe et fundament for, at flere børn og unge har muligheden for at deltage aktivt i et foreningsfællesskab. Jeg vil gerne bidrage med mine erfaringer, og jeg er parat til fortsat, at tage del i ledelsen af DUI-LEG og VIRKE.

 

Jeg er et menneske med et stort hjerte, og jeg brænder for, at flere børn og unge skal have muligheden for at være en del af et fællesskab, hvor de dannes, møder et rigt fællesskab omkring aktiviteter, bliver lyttet til og møder omsorg og nærhed. Mit store fokus er at være med til at nedbringe social udsathed i Danmark. Mit store ønske er at se vores organisation gro med stort fokus på børne- og ungeindsatsen.

 

Jeg har en god erfaring med at skabe lokale aktiviteter, og jeg brænder for at udbrede de erfaringer til hele DUI-LEG og VIRKE.

I det seneste år har jeg som næstformand været en del af Aktivitetsudvalget. Dermed har jeg arbejdet på at udvikle, inspirere og udbrede gode erfaringer og se på nye, gode aktivitetsmuligheder for alle afdelinger. Derudover arbejder jeg for at skabe nationale aktivitetstilbud.

Aktiviteter er for mig en løftestang til at flere får øje på DUI-LEG og VIRKE. Det ville betyde flere medlemmer og at børn, unge og familier har et godt fritidsliv i DUI-LEG og VIRKE. Aktiviteter tiltrækker og relationer fastholder.

 

Jeg har en stor erfaring med etablering af en DUI – afdeling, at få etableret en bestyrelse, at få skabt en forbindelse til lokalområdet, udvikle nye aktiviteter og få skabt en god økonomi med ekstern støtte og sponsorater. Aktiviteterne kan løfte børn og unges kompetencer og dermed løfte deres videre muligheder for en god ungdomsuddannelse.

 

Jeg blev valgt som næstformand i 2019. Det seneste år har været en udfordrende rejse, hvor jeg først og fremmest skulle lære det organisatoriske arbejde at kende, være med til at skabe ro, se på udfordringer med økonomien i Landsforbundet, træffe svære beslutninger, rydde op og samtidig også se fremad.

 

Jeg er slet ikke færdig med arbejdet som næstformand. Udviklingsarbejdet kan først gå i gang nu, hvor vi i fællesskab har fået et overblik over opgaver og indsatser. Jeg er parat til at påtage mig lederskabet i Formandskabet, igen. Der er brug for handlekraft og en fokuseret retning.

 

Jeg ser frem til at kunne arbejde målrettet med målprogrammet og få det implementeret ud i alle led af organisationen.

Jeg ser også frem til fortsat at fortælle vores historie – hvor vi kommer fra siden 1905 og vores formål – og hvor vi er i dag – det samme og alligevel en ændret virkelighed.

 

Med mig som næstformand får I en ærlig, åben, troværdig, omsorgsfuld, positiv og energifyldt kandidat, som ser muligheder frem for begrænsninger.

 

Tinna Glisbo, Næstformand

 

https://www.dui.dk/lm2020/