Online Landsmøde 2020

Corona bliver ved med at ændre sig ifht. smittetal og retningslinjerne ændrer sig næsten fra uge til uge.

Vi følger selvfølgelig myndighedernes anbefalinger og rådfører os løbende med DUF.

HB har drøftet den nuværende situation og hvordan vi kan afholde et Landsmødet 2020 efter myndighedernes retningslinjer pt. og sådan, at alle kan være trygge. HB vil gerne bakke op om opfordringen fra regeringen om, at vi alle skal udøve samfundssind og dermed bidrage til at mindske risikoen for smitte på tværs af landet.

HB har derfor besluttet, at Landsmødet 2020 afvikles som et onlinemøde, i samme tidsrum, som der tidligere er forslået, i tidsrummet fra 12.00 – 15.00 og med samme dagsorden, som tidligere er meldt ud og foreslået (mail af 27. august 2020).

Nedenstående link skal derfor bruges som adgang til Landsmødet

DUI-LEG og VIRKE inviterer dig til Landsmøde

Deltag i Zoom møde

https://fho.zoom.us/j/93139745711?pwd=Ujd5dnNPUnFNazFFMDdkeW9JRHFvQT09

Møde ID: 931 3974 5711

Kodeord: 128021

 

Vi har undersøgt forskellige muligheder for afholdelse af et online Landsmøde, som kan matche afstemninger og her særligt valg til Formand, næstformænd og Hovedbestyrelsen og sådan at valget kan være skriftlig og anonymt.

Vi har derfor lavet en aftale med Fagbevægelsens Hovedorganisation om at bruge deres spritnye Zoom – konferencesystem.

HB ønsker at kunne afholde et trygt og et demokratisk Landsmøde og derfor er det vigtigt, at alle kan tilgå det system, som skal bruges til Landsmødet.

Vi er klar over at nogen kan være udfordret på at kunne tilgå systemet m.m. og vil derfor opfordre til at, hvis man som delegeret har brug for støtte og vejledning både før Landsmødet og assistance på selve dagen, melder ind på dui@dui.dk hurtigst muligt. Vi vil også tilbyde at man kan guides dagen før og 1 time før mødet går i gang den 24. oktober, afprøve adgangen.

Delegerede vil blive guidet, når Landsmødet starter.

Man kan ok tilgå LM som tilhører.

I vil få yderligere oplysninger op til mødet.

 

Følgende er stadig gældende:

 • Landsmødet 2020 afholdes lørdag den 24. oktober fra kl. 12.00 – 15.00
 • Landsmødet bliver gratis at deltage i
 • Gæster og øvrige tilhører deltager ikke, men har mulighed for at sende en videohilsen
 • Dagsordenen foreslås ændret, så der kun behandles det mest nødvendige for at organisationen kan køre videre
 • Landsmødet genoptages i 2021, når det er muligt

 

 • Dagsordenpunkterne den 24. oktober foreslås som følgende:
 • Godkendelse af dagsorden
 • Kort beretning og status fra formanden fra 2018 – 2020 i DUI-LEG og VIRKE
 • Godkendelse af kontingent (forslag fra HB)
 • Valg af formand, næstformænd og Hovedbestyrelse (for 2 år)
 • Eventuelt

 

Behandling af vedtægtsændringsforslag og målprogram og workshops forslås derfor til behandling i 2021.

Hovedbestyrelsen har med ovennævnte punkter vurderet, at organisationen kan køre videre, til der bliver mulighed for, at vi alle kan samles i 2021, når retningslinjerne fra myndighederne forhåbentlig er blevet ophævet. I virkeligheden betyder det, at Landsmødet holder pause til det kan genoptages med fuldt program og dagsorden.

 

Fristerne op til Landsmødet er fortsat:

1. september – Frist for tilmelding som delegerede

29. august – Frist for afdelinger til indstilling af forslag (to måneder før afholdelse)

26. september – Ændringsforslag til forslag (fire uger før)

24. oktober, klokken 12.00 – Frist for opstilling til Formand, næstformand og Hovedbestyrelse

Find blanketten via blanketten nederst på siden.

 

Opstilling til Hovedbestyrelsen, formand og næstformand – klik her

 

Dagsorden, forretningsorden, kontingent, vision / mission, målprogram og vedtægtsændringer – klik her

 

Beretning – klik her