Nuværende HB medlem, Mette Karlsen, ønsker at stille op som næstformand på Landsmødet den 24. oktober 2020

16. september 2020

Mette Karlsen, nuværende HB medlem, ønsker at stille op som næstformand på Landsmødet den 24. oktober 2020.

 

Motivation til opstilling:

 

Økonomi og organisation

En organisation er aldrig stærkere end de bestyrelser, der sikre rammerne for den kreative udvikling. Dog har vi i de sidste par år oplevet mere og mere pres på de frivillige bestyrelsesmedlemmer og det er derfor blevet sværere og sværere at finde kandidater. Vi skal i den kommende periode gøre det endnu nemmere at finde sparring til bestyrelsesarbejdet igennem vores netværk og vi skal bruge vores stemme til at sætte temaet på dagsordenen blandt vores samarbejdsorganisationer.

 

Den demokratiske legeplads – børnedemokrati version 2.0

En organisation er aldrig stærkere end dens evne til at sende stafetten videre. Vi skal i den kommende periode sikre at vi bliver den demokratiske legeplads, hvor alle medlemmer har mulighed for at tage ansvar for vores udvikling. Vi skal blandt andet nytænke børnedemokratiet, så vi igen kan dyrke de små demokratiske talenter i vores organisation.

 

Sammenholdet og kommunikationen

En organisation er aldrig stærkere end det sidste samarbejde. Vi skal i den kommende periode arbejde for at vi igen samles i et fælles fodslag og dermed genvinder den styrke vi havde engang. En af metoderne er at vi skal øge kommunikationen og gennemsigtigheden i organisationen, så vi kan tage diskussionen sammen i stedet for hver for sig.

 

Mobil 22 88 39 20

mette@dui.dk eller mk@hogym.dk

 

https://www.dui.dk/lm2020/