Har du overblik over de kommunale tilskudsordninger?

26. maj 2020

Som forening er er der stor hjælp at hente i den lokale kommune. Få overblik over rådgivnings- og puljemulighederne her.

 

§18 tilskuddet
Paragraf 18 tilskuddet har fået sit navn fra Lov om Social Service, hvor §18 netop beskriver de midler som offentligt stilles til rådighed for frivilligt socialt arbejde. DUI-LEG og VIRKE er kategoriseret som en organisation der udføre frivilligt socialt arbejde, hvorfor det er muligt at søge om del i §18 tilskuddet. 

Loven beskriver at alle kommuner er forpligtede til årligt at støtte frivilligt socialt arbejde, din afdeling kan derfor søge om §18 tilskud uanset hvor i landet i holder til.

§18 midlerne fordeles til mange forskellige formål, varierer i størrelse og har ansøgningsfrist på forskellige tidspunkter i løbet af året – opsøg derfor din lokale kommune, for at hør nærmere om den enkelte kommunes rammer for tilskuddet.

Det kan være forskelligt hvilken forvaltning §18 tilskuddet hører under, det nemmeste er derfor at bruge en søgemaskine, som eksempelvis Google, til at finde §18 tilskuddet.

 

Lokaletilskud
Som folkeoplysende forening, skal en kommune ifølge Folkeoplysningsloven enten stille et egnet lokale til rådighed for foreningsaktiviteten eller yde tilskud til drift af ejede eller lejede lokaler.

Foreningen skal årligt kunne dokumentere et aktivitetstimetal og afholde aktiviteter målrettet børn og unge under 25 år.

Hver kommune fastsætter egne retningslinjer og tilskudsatser ud fra Folkeoplysningsloven.

 

Udviklingspuljen
De fleste kommuner har en Udviklingspulje, som støtter nytænkende projekter i foreningslivet. Udviklingspuljerne har generelt relation til Folkeoplysningsloven og må ikke have et kommercielt sigte.

Puljen kan eksempelvis søges hvis i har en ide til en aktivitet der kan nå nye medlemmer, som i skal bruge nyt aktivitetsmateriale for at kunne gennemføre.

 

Medlemstilskud/Aktivitetstilskud
Det er forskelligt om det kommunale tilskud til godkendte foreningers medlemmer, enten bliver kaldt Medlemstilskud eller Aktivitetstilskud.

Tilskuddet gives til kommunens godkendte foreninger ud fra antal medlemmer under 25 år samt medlemmernes alder.

 

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse
I følge Folkeoplysningsloven har kommunerne pligt til at yde tilskud til godkendte foreningers uddannelse af ledere, trænere, instruktører og dommere.

Satserne for tilskuddene er forskelligt, men indeholder normalt både tilskud til transportudgifter og til selve kursusudgiften.

De fleste kommuner har dokumentationskrav om at se programmer og kursusbeviser. Undersøg derfor din kommunes dokumentationskrav inden i sender medlemmer på kursus, så i ved hvilke dokumenter medlemmet skal have med tilbage fra kurset.

 

Etableringstilskud

Som folkeoplysende forening, kan man søge om at få 65% retur af de etableringsomkostninger, der opstår i forbindelse med eksempelvis lejre.

Man kan få tilskud til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

 

Spørg din fritidskonsulent eller dit lokale frivilligcenter
Det er forskelligt fra kommune til kommune hvor mange forskellige tilskud der findes. Nogle tilskud er faste og andre tilskud er enten tidsbegrænsede eller målrettet projekter.

Det er derfor en god ide at kontakte din lokale fritidskonsulent, hvis du ønsker oplysninger om din kommunes nuværende tilbud.

Fritidskonsulenten er typisk ekspert på kommunens folkeoplysende indsatser.

Hvis du er interesseret i din kommunes indsatser omkring frivilligt socialt arbejde, er det en god ide at kontakte dit lokale Frivilligcenter.

Frivilligcentre organisere frivillige og foreninger indenfor frivilligt socialt arbejde og er samtidigt velinformerede om nuværende indsatser indenfor frivilligt socialt arbejde i den kommune frivilligcentret er placeret i.

 

Forbundskontoret er klar til at hjælpe
De kommunale tilskud til foreninger kan være svære at finde rundt i. Du er derfor altid velkommen til at kontakte Forbundskontoret hos DUI-LEG og VIRKE, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Tobias er ekspert i kommunale tilskud, find hans kontaktoplysninger her.