DUI har fået en verdensmålsstrategi

28. november 2019

DUI’s hovedbestyrelse har vedtaget en verdensmålsstrategi for DUI.

”I DUI bakker vi op omkring FN’s verdensmål. Det er meget vigtigt, at alle forholder sig til den verden, vi lever i, og det vi hver især kan gøre for at ændre på tingene,” siger DUI’s formand, Ann Urbrand.

DUI’s verdensmålsstrategi har særlig fokus på verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene) og verdensmål 10 (Mindre ulighed).

”Det er verdensmål, som er naturlige for DUI at arbejde med: Der skal være plads til alle i vores foreningsliv. Og i nogle tilfælde er vi parat til at løfte et større socialt ansvar end andre foreninger,” siger Ann Urbrand.

”DUI har et billigt kontingent, og det er billigt at deltage på vores ture. Men derudover har flere DUI-afdelinger særlige aftaler for at hjælpe familier med meget få penge.”

”I København har vi en aftale med Foreningsguiderne, der sørger for gratis kontingent til socialt udsatte børn. Andre steder i Danmark har DUI støtteforeninger, som betaler kontingentet for socialt udsatte.”

Ann Urbrand fremhæver også JUBI-lejren, som DUI arrangerer hvert femte år – næste gang 20.-25. juli 2020.

”JUBI-lejrens planlægningsgruppe har taget udgangspunkt i FN’s verdensmål. Det kommer blandt andet til at handle om, hvordan verdensmålene også er noget, vi kan arbejde med i afdelingerne.”

 

Klik her for at læse Verdensmålsstrategi for DUI-LEG og VIRKE

 

 

FAKTA OM FN’S VERDENSMÅL

Formålet med FN’s 17 verdensmål er at sætte kursen for en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og vores fælles planet.

FN’s verdensmål består af 17 overordnede mål og 169 delmål – med konkrete retningslinjer for at løse nogle af klodens store problemer med for eksempel fattigdom, sygdom, forurening, diskrimination og manglende uddannelse.

 

Klik her for at læse mere om FN’s verdensmål