25 år, lærer og frivillig i Aalborgs krea-hold og meget andet. Fra Odder afdeling. DUI’er siden jeg var 8 år. Frivillig siden jeg var 14.

Hvad er din nuværende og tidligere tilknytning til bestyrelsesarbejde og DUI?

Frivillig i DUI Aalborg, fra DUI Odder. Tidligere formand for LUU. Tidligere aktiv i Lærerstuderendes Landskreds som lokalformand og i bestyrelsen.

 Hvorfor stiller du op til DUIs hovedbestyrelse eller formandskab?

Jeg stiller op med det formål at få skabt en større intern sammenhængskraft i organisationen. At vi for vendt vores medlemstal og vi bliver mere attraktive at være en del af som organisation. Vi skal have mere styr på vores interne struktur, og bruge de ressourcer vi har mere effektivt. Vi skal være mere aktiv i debatten om børn og unge, og det ved at vi kan, hvis vi vil.

Jeg har mange ideer til, hvordan vi får vendt skuden. Og der er handling bag ordene.