Jeg er 26 år gammel og bor i Ullerslev på Østfyn med min kæreste og vores hund. Jeg er uddannet som Industritekniker og arbejder til daglig på en maskinfabrik, hvor jeg også er tillidsrepræsentant for mine kollegaer. Derudover er jeg Folketingskandidat for Socialdemokratiet på Fyn og valgt som afdelingsbestyrelsesmedlem i Dansk Metal Odense. Jeg har i hele mit liv været foreningsaktiv og brænder for at skabe bred inddragelse og større interesse om det frivillige foreningsliv.

Hvad er din nuværende og tidligere tilknytning til bestyrelsesarbejde og DUI?

Min tilknytning er et alment medlemskab af DUI. Igennem en del år som fagligt aktiv i arbejderbevægelsen har jeg ofte stiftet bekendtskab med DUI og de sunde værdier foreningen står vagt om. Det var også baggrunden for, at jeg valgte at melde mig ind i DUI. Jeg har bestyrelseserfaring i en række forskellige bestyrelser herunder Dansk Metal Odense, først lærlingebestyrelsen og nu sidder jeg som tillidsrepræsentant i afdelingsbestyrelsen. Tidligere har jeg siddet i Dansk Metals hovedbestyrelse som formand for alle lærlinge i Dansk Metal.

Hvorfor stiller du op til DUI´s hovedbestyrelse eller formandskab?

Jeg stiller op fordi jeg vil gøre en forskel. Jeg tror på at DUI har en vigtig rolle at spille i den demokratiske dannelse af børn og unge, som vi skal fylde ud. Her tror jeg på, at jeg kan bidrage med meget.

Jeg kommer med en masse erfaring fra min tid som fagforeningsaktiv, hvor jeg hver dag arbejdede for at øge lærlinges deltagelse i den offentlige debat, samt skabe en platform hvorfra deres stemme ville blive hørt. Det vil jeg trække med ind i DUI.

 

Vi lever i en tid i verdenshistorien, hvor vigtigheden af forpligtende fællesskaber aldrig har været større. Hvor sociale medier og mangel på nærvær skaber ensomhed.

 

Her må vi i DUI sætte ind og kæmpe for, at få flere med ind i fællesskabet.

Jeg vil arbejde hårdt for at få flere med, for endnu bedre demokratisk dannelse og mere indflydelse.