Hvad er din nuværende og tidligere tilknytning til bestyrelsesarbejde og DUI?

Jeg har nu siddet i Hovedbestyrelsen i 3 år. Jeg blev valgt som suppleant på det ekstraordinære Landsmøde 2019 og kom ind som ordinær medlem kort tid efter, idet der var afbud fra et andet HB-medlem.
Jeg blev genvalgt på online landsmøde 2020 og været med i HB siden.

Hvorfor stiller du op til DUIs hovedbestyrelse eller formandskab?

Jeg brænder for at afholde endnu flere samlinger, træf og lejrer for børn og unge, ud over dem vi holder i vores afd. Det er vigtigt for børn og unge at mødes på tværs af landet og fra DUI-LEG og VIRKE’s afdelinger. Uenigheder skal anerkendes og selvfølgelig skal det munde ud i en beslutning på demokratisk vis, men ønsket er at ALLE skal lyttes på. Jeg ser også alle pladser i HB & Formandskab bliver valgt på demokratisk vis. Jeg føler i DUI-LEG og VIRKE, at vi er en stor familie, som er gået i stykker og det er en større opgave at samle os, men det vil jeg arbejde for vi bliver igen.