Hvad er din nuværende og tidligere tilknytning til bestyrelsesarbejde og DUI?

Min tilknytning er, at jeg er nuværende HB-medlem. Kom i denne periode ind som suppleant. Har tidligere siddet i HB i flere perioder. Jeg har i en periode på ca. 5 år for ca. 10 år siden været ansvarlig for LBU. Og havde ansvaret for de børn som den gang sad i HB. Igennem ca. 25 år været afdelingsformand i DUI-Hvidovre.

Hvorfor stiller du op til DUIs hovedbestyrelse eller formandskab?

Jeg stiller op fordi jeg sammen med resten af formandskabet ønsker at styrke og udvikle børn- og ungdomsarbejdet i DUI. Hvordan fastholder vi vores unge i organisationen, når de bliver voksne og selv får børn og en travl hverdag?

Jeg ønsker også at være med til at vi ser på, hvordan vi kan genskabe eller opbygge nye fællesskaber afdelingerne imellem. Jeg tror på, at det er på den måde vi kan styrke organisationen og fastholde vores medlemmer. Jeg har en stor organisatorisk erfaring via mit bestyrelsesarbejde.

Men derudover har jeg også i ca. 20 år haft en tilknytning til fagbevægelsen. Og jeg er også politisk aktiv. Det syntes jeg gør, at jeg har nogen kvalifikationer, som organisationen kan bruge.