Strategi 2020

Hovedbestyrelsen har sat fokus for deres arbejde

Strategi 2020

Med udgangspunkt i landsmødet 2019 og for at sikre klare og tydelige pejlemærker i DUI-LEG og VIRKEs strategiske valg og arbejdsopgaver, har hovedbestyrelsen vedtaget en strategi for deres arbejde, som dækker perioden frem til næste landsmøde i 2020.

Mission:

Vi engagerer børn, unge og familier i udviklende og lærerige aktiviteter – med fællesskab som omdrejningspunkt.

Vision:

Vi skal være Danmarks foretrukne, demokratiske legeplads for børn og unge, der inden fem år har 3.000 medlemmer.

Grundværdier og tilknyttede mål:

  • GLÆDE – vi gør det, fordi det er sjovt.
  • FÆLLESSKAB med ejerskab og følgeskab, hvor vi er stolte af at være og bidrage til at danne hele mennesker.
  • UDVIKLING – fordi vi vokser, når vi er sammen om noget, med andre i stærke handlefællesskaber både lokalt og nationalt.

Kernefortælling:

DUI-LEG og VIRKE er en landsdækkende organisation for børn, unge og deres familier. Vores formål er at arbejde for at give børn og unge et godt liv gennem et stærkt, demokratisk fællesskab med aktiviteter som den bærende kraft.

Vi skaber fritid med mening og indhold for hele familien, og med aktiviteter og uddannelse på tværs af alle generationer på alle niveauer. Hos os er det ikke afgørende, hvad vi laver sammen, men kvaliteten af det, vi laver sammen!

Vi samarbejder med andre organisationer, kommuner, uddannelsesinstitutioner, politiske partier, meningsdannere og andre interessenter.

Vi tager børn og unges rettigheder seriøst, og er Danmarks eneste organisation, som ser verden fra børnehøjde, og vi tør være talerør for børn og unges rettigheder i verdenen, når voksne glemmer dem.

 

I 2019 har følgende indsatser særlig tidsmæssig prioritering:

Et nyt målprogram blev vedtaget på landsmødet i oktober 2019. Arbejdet med målprogrammet er efterfølgende organiseret med fokuspunkter. Hovedbestyrelsen vil arbejde med hele målprogrammet, men vil fokusere på nedenstående emner i 2019:

  • Første kvartal: Ekstern finansiering.
  • Andet kvartal: Overgangen fra børn til ung til frivillig medarbejder.
  • Tredje kvartal: Sociale medier.
  • Fjerde kvartal: Politik i børnehøjde.

 

I 2020 vil nye fokuserede emner blive arbejdet med i organisationen.