Målprogram 2018-2020

DUI’s målprogram for 2018-2020 blev vedtaget på landsmødet i 2018.

 

SYNLIGHED
Det gør vi ved at…

 • Organisationen får udarbejdet en kernefortælling, som bruges på sociale medier, i taler, artikler mm.
 • Vi udarbejder en række værktøjer, såsom designmanual, merchandise-katalog og forslag til konkrete tiltag, de lokale afdelinger kan gøre, for at brande sig bedre. Der skal prioriteres ressourcer til dette område.
 • Vi indgår i strategiske samarbejder med andre organisationer, hvor igennem vi kan brande os og gøre os synlige – både på landsplan og lokalt.
 • Vi skal være mere opmærksomme på profilering i forbindelse med offentlige arrangementer.

 

AKTIVITETER OG UDDANNELSE

Det gør vi ved at…

 • Organisationen skal styrke aktivitetsudvalget, således de kan igangsætte en udviklingsproces af de lokale, regionale og landsdækkende aktiviteter.
 • Udvikling af hjælp til medarbejderne, således at de bliver klædt på at udvikle aktiviteter og møde vores medlemmer der hvor de er.
 • Styrke samarbejdet med de nordiske lande for eksempel med udveksling.
 • Der skal etableres et netbaseret idekatalog indeholdende idéer og kreative og organisatoriske kompetencer, gerne på afdelingsniveau.

 

INTERNATIONALT

Det gør vi ved…

 • Større fokus på den børnepolitiske dagsorden – dette gøres ved, at vi som organisation, skal fremstille de holdninger vi har på emner, der rør sig på det børnepolitiske område. Og bruge dem både nationalt og internationalt.
 • Styrke samarbejdet på tværs af grænserne i Norden gennem ABN, så vi sammen får en stærkere stemme i debatten blandt andet ved at styrke informationen om arrangementer under ABN og IFM-SEI.
 • Etablering af flere ’solidaritetsafdelinger’, som støtter projekter gennem Børn Hjælper Børn Fonden. Blandt andet ved at udvikle aktivitetskasser.
 • Vi skal synliggøre Børn Hjælper Børn Fonden i DUI ved blandt at styrke et ungenetværk som kan skoles i det internationale samarbejde.

 

POLITIK I BØRNEHØJDE

Det gør vi ved…

 • At samarbejde på tværs af organisationer, både internationalt og nationalt.
 • At arbejde på udbredelse af børnekonventionen blandt Danmarks børn.
 • At sætte børns grundlæggende rettigheder på dagsorden i alt vores virke både internt og eksternt.
 • At kæmpe for at FN’s Børnekonvention bliver en del af dansk lovgivning.
 • At komme med nye svar på, hvordan børns rettigheder for beskyttelse mod krige, vold, misbrug og udnyttelse kan sikres.
 • At kæmpe for børns ret til medbestemmelse, indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed i DUI og resten af det danske samfund.

 

ORGANISERING

Det gør vi ved at…

 • Organisationen understøtter afdelinger med de formelle opgaver, så fokus kan være på aktiviteter.
 • Afholdelse af 1 til 2 formandsmøder/kasserermøder hvor der netværkes og kommes med information fra landsforbundet og ledelsen.
 • Styrke fællesledelsernes sparringsmuligheder med landsforbundet/hovedbestyrelsen.
 • Understøtte arbejdet med at etablere aktivitetsfællesskaber i landet på tværs af afdelinger.