LandsBørneUdvalget

LandsBørneUdvalget, i daglig tale kaldet LBU, er et landsdækkende udvalg i DUI-LEG og VIRKE kun med børn. Udvalget holder omkring fire møder om året rundt omkring i landet. Her arrangerer vi blandt andet to årlige børnetræf og taler om, hvad vi vil sætte på dagsordenen i DUIs hovedbestyrelse.

Som medlem af LBU forpligter man sig til at komme til møderne, deltage i diskussionerne og holde det, man lover. Til gengæld får man en masse nye venner, får erfaring og selvtillid og er med til at planlægge aktiviteterne i DUI.

Du kan løbende følge med i vores arbejde – og få vigtige nyheder om os – via vores facebookside.