Seneste nyt om corona situationen

Regeringen fremlagde d. 22. marts en plan for de kommende måneders genåbning af Danmark.

Den plan er 16. april justeret med en politisk aftale Se aftalen her

Flere forhold i aftalen afventer dog yderligere udmeldinger fra myndighederne.

 

DUF har siden 22. marts presset på for at foreningslivet blev en del af genåbningen den 21. april. Af den tidligere aftaletekst fremgik kun idræt og ikke foreningsliv.

Nu bekræfter den nye aftale imidlertid, at foreningslivet – og dermed aktiviteter i alle DUFs medlemsorganisationer – også er med i genåbningen 21. april.

 

Det betyder, at der må åbnes op for indendørs foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år fra den 21. april med følgende bemærkninger:
– Forsamlingsloftet for indendørs aktivitet er på 25 personer.
– Der er ikke krav om fremvisning af Coronapas.
– Medarbejdere på 18 år og derover må gerne deltage, såfremt de står for afholdelsen af en aktivitet.
– Genåbningen gælder ikke for sangaktiviteter.

– Vær opmærksom på, at vi endnu ikke kender de endelige retningslinjer for planlægning af aktiviteterne, men de er under udarbejdelse fra ministeriets side.

Bemærk: Denne ordning forventes at gælde frem til d. 6. maj, hvorefter der ikke længere skeles til alder.

 

Vigtige datoer i den kommende tid for genåbning – følgende datoer er foreløbigt meldt ud: 

 

 1. april

Indendørs: 25 personer ved aktiviteter for børn og unge under 18 år – det tal er inklusiv medarbejdere der er nødvendige for at gennemføre aktiviteten (undtagelse fra forsamlingsforbuddet).

For øvrig aktivitet der ikke direkte er for børn og unge: 10 personer (f.eks. afdelingsmøde) (Det lille forsamlingsforbud)

Udendørs: 50 (det lille forsamlingsforbud)

 

 1. maj 

Indendørs: 25 (det lille forsamlingsforbud)

Udendørs: 75 (det lille forsamlingsforbud)

Bemærk her muligheder for hytteudlejning igen.

Retningslinjer for overnatning dog ikke udmeldt pt.  

 

 1. maj 

Indendørs: 50 (det lille forsamlingsforbud)

Udendørs: 100 (det lille forsamlingsforbud)

Bemærk her muligheder for hytteudlejning igen.

Retningslinjer for overnatning dog ikke udmeldt pt.  

 

 1. juni

Indendørs: 100 (det lille forsamlingsforbud)

Udendørs: Intet loft på det lille forsamlingsforbud

 

 1. august

Indendørs: Intet loft på det lille forsamlingsforbud

Udendørs: Intet loft på det lille forsamlingsforbud

 

Bemærk: DUI er en forening og vi er – som følge af vores medlemskab i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) – en del af et sektorpartnerskab under Kulturministeriet.

Derfor skal vi følge retningslinjer, der defineres af Kulturministeriet, mens fx skolerne skal følge retningslinjer, der defineres af Børne- og Undervisningsministeriet.

 

Gældende p.t. for udendørs foreningsaktiviteter(ændres pr. 6. maj til 75 personer – se øvrige datoer).  

 • Der må afholdes udendørs foreningsaktivitet for op til 50 personer inkl. medarbejdere. Foreningsaktiviteten er ikke underlagt aldersbegrænsninger.
 • Udendørs foreningsaktivitet kan foregå i flere grupper á 50 personer, så længe hver gruppe udgør et selvstændigt/eget arrangement, og grupper holdes indbyrdes effektivt adskilt før, under og efter aktiviteten. Det kan fx ske ved, at området inddeles i felter, så hver gruppe har sit eget felt. Vær opmærksom på, at samme medarbejder ikke kan lede flere grupper á 50 personer på samme tid og sted, da aktiviteten i så fald betragtes som ét samlet arrangement – og dermed er underlagt forsamlingsforbuddet på 50 personer.
 • Der bør som udgangspunkt holdes to meters afstand mellem personer. Aktiviteter med fysisk kontakt under 2 meter (under fx leg) kan gennemføres, og i det tilfælde bør der være ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • Der er ikke krav om brug af mundbind ved foreningsaktivitet udendørs.
 • Der er ikke krav om test forud for deltagelse i foreningsaktivitet. Det anbefales, at afdelinger opfordrer medarbejdere/frivillige og medlemmer til at efterleve myndighedernes generelle retningslinjer om hyppige tests.
 • Det er muligt at afholde aktiviteter med overnatning i telt/shelters, såfremt forsamlingsforbuddet på 50 personer overholdes.

Få det fulde overblik over corona-situationen for foreningslivet her.

 

Opdateret 16. april 2021