Børnekonventionen – børnevenlig

Børnekonventionen i børnevenlig udgave

Artikel 1
Hvad er et barn? Et menneske, der er under 18 år.

Artikel 2
Rettighederne gælder alle børn. Det er lige meget, hvordan man ser ud, hvad man tror på o.s.v. – alle skal have det lige godt.

Artikel 3
Beslutninger, der træffes, skal tage hensyn til barnets interesse. Staten skal have nogle regler, der beskytter barnet.

Artikel 4
Staten skal overholde artiklerne.

Artikel 5
Forældrene har ansvaret for, at barnet bliver opdraget. Staten skal respektere forældrenes ansvar og hjælpe, hvis det er nødvendigt.

Artikel 6
Alle har ret til at leve og staten skal hjælpe børn til et godt liv.

Artikel 7
Barnet skal have et navn og et fædreland, lige fra det bliver født.

Artikel 8
Staten skal respektere, at barnet har et navn, land, familie osv.

Artikel 9
Barnet skal leve sammen med sine forældre, hvis det har det godt der. Ellers skal staten hjælpe barnet med at finde et andet sted.

Artikel 10
Barnet har ret til at blive genforenet med sine forældre uanset hvilket land, de bor i.

Artikel 11
Staten skal forhindre kidnapning af børn.

Artikel 12
Barnet har ret til at have sin egen mening og den skal respekteres.

Artikel 13
Barnet har ret til at lære at give udtryk for, hvad det mener.

Artikel 14
Barnet har ret til selv at bestemme, hvilken gud det vil tro på.

Artikel 15
Barnet må være med i en forening. Det må også være med til at oprette en forening, hvis det ikke går ud over andres rettigheder.

Artikel 16
Barnet har ret til privatliv.

Artikel 17
Barnet har ret til at vide, hvad der sker i verden (tv, radio, avis, bøger).

Artikel 18
Staten skal sikre, at forældrene har hovedansvaret for barnets opdragelse.

Artikel 19
Staten skal beskytte barnet hvis det bliver mishandlet.

Artikel 20
Staten skal hjælpe forældreløse børn.

Artikel 21
Staten skal sikre, at adoption kun sker, hvis det er til barnets bedste.

Artikel 22
Staten skal sørge for, at flygtningebørn får det godt og den skal samarbejde med organisationer om det.

Artikel 23
Et handicappet barn har ret til et godt liv.

Artikel 24
Barnet skal leve godt/sundt og kunne få lægehjælp, når det er nødvendigt. Staten skal nedbringe børnedødeligheden.

Artikel 25
Staten skal se efter, at børn på institution har det godt.

Artikel 26
Barnet skal have det godt.

Artikel 27
Barnet har ret til gode levevilkår. Hvis forældrene ikke kan sørge for det, skal staten hjælpe.

Artikel 28
Barnet har ret til at gå i skole og få en uddannelse.

Artikel 29
Staten skal sikre, at uddannelsen udvikler barnet til et aktivt menneske.

Artikel 30
Et barn fra et mindretal har lov til at have sin egen kultur, religion og eget sprog.

Artikel 31
Barnet skal have fritid og tid til at lege samt lov til at deltage i forskellige aktiviteter.

Artikel 32
Barnet skal beskyttes mod hårdt og farligt arbejde. Det skal være et bestemt antal år gammel, før det må arbejde.

Artikel 33
Barnet skal beskyttes mod narkotika.

Artikel 34
Barnet skal beskyttes mod seksuelt misbrug.

Artikel 35
Staten skal forhindre handel med børn.

Artikel 36
Barnet må ikke udnyttes.

Artikel 37
Barnet må ikke udsættes for tortur og skal behandles ordentligt, hvis det er i fængsel.

Artikel 38
Barnet skal beskyttes mod krig og må ikke være soldat.

Artikel 39
Staten skal hjælpe børn, der har været udsat for tortur.

Artikel 40
I stedet for at straffe unge lovovertrædere skal staten hjælpe dem.

Artikel 41
Love, der er bedre end disse artikler, skal bruges.

Artikel 42-54
Staten skal på forskellige måder sørge for, at alle børn og voksne får kendskab til Konventionen om Barnets Rettigheder,og at den bliver respekteret og overholdt.