Artikel 32

Artikel 32: Børnearbejde

Barnet skal beskyttes mod hårdt og farligt arbejde. Det skal være et bestemt antal år gammel, før det må arbejde.

Børnearbejde er et af de største problemer for børn og unge i verden i dag. Når vi taler om børnearbejde i Danmark, så handler det først og fremmest om fritidsarbejde, hvor man for eksempel går med aviser eller hjælper til i en butik efter skoletid. Men mange millioner børn verden over arbejder så meget, at det er umuligt for dem at passe deres skolegang. Derfor får de aldrig en uddannelse, og derfor er de også som voksne tvunget til at arbejde som ufaglærte til en dårlig løn.
Tvunget til arbejde

I Danmark arbejder de fleste børn, fordi de gerne vil tjene flere lommepenge – og måske også fordi de synes, at arbejdet er sjovt. Hvis det er alt for tungt eller kedeligt, så stopper de fleste i hvert fald hurtigt igen. Sådan er det ikke for børnearbejderne i den fattige del af verden. De arbejder, fordi de er tvunget til det og de penge, de tjener, går for det meste til deres familie. I nogle tilfælde er forældrene ligefrem nødt til at “sælge” deres børn, så de får et engangsbeløb og hvor børnene bagefter er tvunget til at arbejde uden løn for en arbejdsgiver. Det sker endda, at børn bliver bortført fra deres forældre og tvunget til at arbejde på en fabrik et helt andet sted i landet.

Når børnearbejde er så udbredt, så skyldes det, at børn mange steder er en populær arbejdskraft. Det er de, fordi de ikke skal have så meget i løn som de voksne, og de derfor er billige. Og mange gange er det også lettere at få børn end voksne til at påtage sig farligt arbejde, fordi de har sværere ved at gennemskue, at de meget let kan komme til skade. Det betyder, at mange børn enten dør på grund af deres arbejde eller kommer så alvorligt til skade, at det påvirker dem resten af deres liv.

Som nævnt er de meget alvorlige og skadelige former for børnearbejde ikke noget, vi kender til i Danmark i dag. Alligevel er der hvert år børn og unge herhjemme, der bliver dræbt eller kommer meget alvorligt til skade i forbindelse med deres arbejde. Det gør de, fordi deres arbejdsgivere ikke overholder de regler, der findes, for hvad børn i Danmark må arbejde med. FNs Børnekonvention siger ikke kun, at alle lande skal vedtage regler for børns arbejde – den siger også, at landene skal sørge for, at de bliver overholdt. Og selv om vi i Danmark har udmærkede regler på området, så er det ikke altid, at vi gør nok for at sikre, at reglerne faktisk også bliver fulgt.

Vi kan gøre mere

Vi kunne også gøre mere for at forhindre, at børn udenfor Danmarks grænser bliver tvunget til at arbejde. For eksempel ved vi, at en del af de varer, vi kan købe i Danmark, er produceret af børn i andre lande. Sportssko er et eksempel på en vare, hvor mange firmaer bruger børn i produktionen – firmaerne er på papiret amerikanske eller europæiske, men langt de fleste af deres fabrikker ligger i lande i Sydøstasien. Og selv om et par sko sagtens kan koste 1.000 kr. i en dansk butik, så får de børn i f.eks. Indonesien, der fremstiller dem, typisk kun 10-12 kr. i løn for det. Andre varer, der ofte er fremstillet af børn, er fodbolde, legetøj, fyrværkeri, tøj og tropisk frugt. Det er mærkeligt at tænke på, at meget af det legetøj, som danske børn leger med, er fremstillet af børn på den anden side af Jorden, som aldrig vil få råd til selv at købe legetøjet, selv om de arbejder 12-14 timer om dagen.

Spørgsmål

  • Synes I, at danske børn og unge arbejder for meget?
  • Hvor gammel synes I man skal være, før man må begynde at arbejde?
  • Hvordan kan man undgå, at børn i fattige lande arbejder i stedet for at gå i skole?
  • Synes I, at det er rimeligt, at man kan købe varer i danske butikker, der er fremstillet af børn i andre lande?

Flere hundrede millioner børn rundt omkring i verden arbejder, selvom børnekonventionen siger, at de ikke må.