Velkommen til Børneret.nu!

DUI-LEG og VIRKEs materiale om børneret har til formål at oplyse børn om FNs Børnekonvention og hvilke rettigheder, konventionen giver dem.

DUI-LEG og VIRKE går helhjertet ind for FNs børnekonvention og arbejder for at få den implementeret i alle dele af dansk lovgivning.