Artikel 19

Artikel 19: Beskyttelse mod mishandling

Staten skal beskytte barnet hvis det bliver mishandlet.

Det er ikke rart at forestille sig, at der er børn, der bliver misbrugt af voksne – men det er der. Og det sker også i Danmark. Misbruget kan ske på mange forskellige måder. Nogle gange handler det om, at de voksne, der har ansvaret for et barn, simpelthen ikke lever op til deres ansvar. De ønsker altså ikke nødvendigvis at skade barnet, men de kommer alligevel til at gøre det, fordi de f.eks. glemmer at give det mad eller at passe på det, så det kommer til skade. I den slags tilfælde taler man om “vanrøgt eller forsømmelig behandling”, som der står i Artikel 19.

Der findes dog også tilfælde, hvor voksne bevidst skader børn. Det kan f.eks. dreje sig om vold, hvor en voksen bruger sit fysiske overtag til at skade et barn. Og det kan dreje sig om seksuelle overgreb, hvor en (eller flere) voksne forgriber sig mod børn, fordi det stimulerer dem seksuelt. Alle disse former for overgreb er selvfølgelig forfærdelige og har tit meget langvarige konsekvenser for de børn, det går ud over. Men det er særlig slemt, når det er barnets egen familie, der står for overgrebene. Både fordi de så for det meste vil blive gentaget igen og igen. Men også fordi det er meget svært at opdage og dermed stoppe sådan nogle overgreb.

I Danmark har man pligt til at prøve at stoppe overgreb mod børn, som det også er beskrevet i børnekonventionen. Hvis et barn, der går i børnehave, for eksempel bliver ved med at komme med masser af blå mærker og måske samtidig er bange for kontakt med voksne, så har de ansatte i børnehaven pligt til at fortælle myndighederne, at de har en mistanke om, at barnet bliver slået. Men det er ikke kun de ansatte i børnehaver og skoler, der har pligt til at være opmærksomme og skride ind. Alle borgere i Danmark skal forsøge at stoppe overgreb mod børn – f.eks. ved at gå til myndighederne og fortælle det, hvis man får mistanke om, at der er børn, der bliver udsat for overgreb.
Nogle lande accepterer vold

Forskellige former for overgreb mod børn finder sted i alle lande over hele verden. Men der er meget stor forskel på, hvor meget landene gør for at undgå overgrebene og for at straffe de personer, der står for dem. I nogle lande bliver vold mod børn for eksempel accepteret – i hvert fald hvis det er deres forældre eller arbejdsgiver, der står for volden. Det kan lyde mærkeligt i danske ører, men det er faktisk ikke engang hundrede år siden, at danske arbejdsgivere på samme vis havde lov til at slå børn, der arbejdede for dem.

Enkelte steder i verden er overgreb mod børn simpelthen blevet en hel industri, som masser af mennesker tjener mange penge på. Det handler især om seksuelle overgreb, hvor man i nogle lande har opbygget turiststeder, der især tiltrækker kunder ved at tilbyde helt unge piger og drenge til dem. Børnene på sådanne turiststeder kommer næsten altid fra meget fattige familier, der har været tvunget til at sælge dem, til sex-industriens bagmænd, for at overleve.

Turisterne kommer fra næsten hele verden – og også fra Danmark. Det er ulovligt for danskere at tage til sådan nogle turiststeder og have sex med børn. Men det kan desværre være meget svært at opdage og bevise overgreb mod børn i et fremmed land langt fra Danmark.

Spørgsmål

  • Hvorfor begår nogle voksne overgreb mod børn?
  • Hvordan kan man opdage overgreb mod børn, hvis ikke de selv fortæller om det?
  • Hvis I havde mistanke om, at en af jeres venner fik tæv derhjemme, ville I så fortælle myndighederne om det?

Mishandling af børn kan have voldsomme konsekvenser for det barn, som mishandles.