Stærkt år for Børn Hjælper Børn Fonden

20. december 2016

Julefreden er så småt ved at falde over landet, og det er blevet tid til at se tilbage på Børn Hjælper Børn Fondens arbejde i det forgangne år.

2016 har været et år, hvor Fonden igen har arbejdet målrettet for at fremme uddannelsesmulighederne for børn over hele verden. Enkelte projekter er blevet lukket ned, mens andre er startet op. Fælles for dem alle er, at de hver især spreder håb, glæde og muligheder i områder der ikke levner børnene mange chancer for et bedre liv.

Intet af dette ville have været muligt uden vores fantastiske bidragsydere. Til dem skal der lyde en særlig stor tak – både fra os og de mange børn hvis hverdag er blevet en lille smule lysere på grund af fondens donationer.

I år har vi været særligt glade for to større arrangementer – en rund fødselsdag og en afskedsreception – hvor hovedpersonen frabad sig gaver, og i stedet opfordrede gæsterne til at indbetale til Børn Hjælper Børn Fonden.

I alt rejste de to arrangementer godt 24.000 kr. – penge der er blevet direkte omsat i arbejdet på at skabe mere og bedre uddannelse for fattige børn verden over.

Fondens arbejde vil naturligvis fortsætte ufortrødent i 2017 – vi kan altid blive endnu bedre og hjælpe endnu flere.

Herunder følger en komplet gennemgang af Børn Hjælper Børn Fondens aktiviteter i 2016 – glædelig jul og godt nytår.

INDIEN

Odisha

Puri
Vi driver to skoler det meget fattige område, der alligevel tiltrækker mange velhavende indiske turister. Desværre er børnearbejde og børneprostitution meget udbredt.

Duadia
Her driver vi også to skoler. Den ene af vores skoler drives ved siden af en folkeskole, der kun har undervisning en time om ugen. Vores skole er altså de lokale børn eneste reelle uddannelsestilbud. I skolen går en dreng, som er barn af en retarderet mor, der har været udsat for en massevoldtægt. Drengen selv er sund og rask, men er på grund af sin undfangelse udstødt af lokalsamfundet. Heldigvis modtager han som nævnt undervisning vores skole.

Gandikipur
Vores ene skole i Gandikipur ligger i et område, der flere gange har været ramt af oversvømmelser. Derfor har de lokale myndigheder bygget et stort Flood Shelter, hvor beboerne i landsbyen kan søge tilflugt ved fremtidige oversvømmelser. I den nye bygning er der ydermere et klasselokale, hvor vores skole forhåbentlig kan få permanent base, når byggeriet står færdigt.

Kathagada
Landsbyen vores skole ligger i, grænser op til store afsondrede naturområder. Det har gennem de seneste år haft den uheldige konsekvens, at området ofte har været udsat for angreb fra vilde elefanter. Det stiller naturligvis en række konkrete krav til både lærerinden og lokalerne – men vi er stolte over, at skolen har formået at holde fast i sin tilstedeværelse udfordringerne til trods.

Dumduma
I det store slumområde i udkanten af millionbyen Bhubaneswar, ligger én af vores mest udsatte skoler. Alle bygninger i slummet er bygget af nødtørftigt indhentede materiel – skolen inklusive. Heldigvis er vores lærerinde rigtig stærk – fagligt såvel som menneskeligt. Det opvejer skolens geografiske udfordring.

Bahili
Vores seneste skoleprojekt ligger i et kristent område. Det står i kontrast til vores øvrige skoler, der hovedsagligt har elever med hinduistisk baggrund. Heldigvis understreger skolen også, at Børn Hjælper Børn er parat til at styrke børns mulighed for uddannelse, hvor end det er muligt – uden at skele til eksempelvis religion.

Kandali Forest
Skolen er midlertidig lukket, da der under monsunen var store lokale ødelæggelser.

Aktiviteter
En gang om året afholder vi en sommerlejr, hvor fire børn – to drenge og to piger – og en lærer fra hver skole deltager. Det skal være to drenge og to piger. Her får de et spændende ophold i Puri over tre dage. Ofte er det for mange af børnenes vedkommende første gang de er udenfor deres lokalområde.

 

En til to gange om året samles alle lærerne til videreuddannelse, som vi arrangerer. Her har vi blandt andet fokus på udvikling af undervisningsmetoder og børns rettigheder. Fælles for alle de børn vi har kontakt med i Odisha er, at havde det ikke været for DUIs skoler, ville de aldrig have muligheden for at få en uddannelse.

Tamil Nadu

Her driver vi to børnehaver tiltænkt enlige mødre. Ideen er, at de kan få passet deres små børn, og tage et arbejde selv – i stedet for at sende større søskende på arbejde.

Ydermere har vi seks ”aftenskoler” – det tætteste på en klassisk DUI afdeling i Indien. Børn og unge deltager her i sang, sport, dans og musik. De kan også få hjælp til lektier hvis de ønsker det.

Vi kører også et uddannelsesprojekt for unge piger. Indholdet er en blanding af undervisning om kvinders ret, seksualitet, hygiejne og undervisning i færdigheder, der forhåbentlig kan hjælpe dem til at blive selvforsørgende.

boern-hjaelper-boern-2

RESTEN AF VERDEN

Palæstina

På den besatte Vestbred i Jenin har vi sat gang i et fritidsprojekt for børn og unge. Der er aktiviteter to gange om ugen – blandt andet med teater, sport og leg. Der er fokus på børns rettigheder, og en sommerlejr er også blevet afholdt.

Vi er ikke længere aktivt involveret i projektet, men arbejder på at starte nye aktiviteter op fremadrettet.

Uganda

DUI Leg og Virke Aalborg og Børn Hjælper Børn Fonden støtter en gadebørnsprojekt i Ugandas hovedstad, Kampala.  Børnehjemmet drives af foreningen Street Child Care of Uganda (SCUU), og er startet af vores kontaktperson Joshua, der selv har været gadebarn.

Der bor 27 børn på centret, og 81 børn kommer hver dag og får mad og deltager i aktiviteter. SCCU laver udover lektiehjælp til børnene en masse lege, musik og sportsaktiviteter.

Forældreløse børn kan bo på centret, og gadebørn rehabiliteres og bliver forsøgt genforenet med deres familier. Centret arbejder i øjeblikket på at rejse penge til egentlig skoleuddannelse.

Alle pengene går direkte til børnene uden omkostninger til administration.

boern-hjaelper-boern-1