Rebekka Bredahl fra hovedbestyrelsen er blevet valg til Initiativstøtteudvalget i DUF

4. marts 2022

Den netop afsluttede ansøgningsrunde om at indgå i puljeudvalgene hos DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd er nu afsluttet. Det har resulteret i af Rebekka Bredahl fra hovedbestyrelsen er blevet tildelt en plads i puljeudvalget til Initiativstøtten.

”Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet. Initiativstøtten er DUFs pulje som giver støtte til nyskabende projekter for børn og unge – uanset om ansøger er medlem af DUF eller ej. Initiativstøtten er derfor en spændende mulighed for at få indblik i nytænkende ideer for børn og unge.”

Formand for DUI-LEG og VIRKE, Ann Urbrand, er også begejstret for nyheden. ”Det er stort at Rebekka nu skal varetage DUI-LEG og VIRKEs interesser i Initiativstøtten. At Rebekka er blevet udpeget til udvalget understreger at DUI-LEG og VIRKE har meget at byde ind med for danske børn og unge.”

Har din afdeling eller fællesledelse lyst til at søge støtte hos Initiativstøtten, kan man se mere om mulighederne her.