Pressemeddelelse: Landsmøde 2016

22. maj 2016

DUI – LEG og VIRKE har i dagene 20. – 22. maj, 2016 afholdt landsmøde i Vejen.

Landsmødet består af: Hovedbestyrelsen, 4 repræsentanter fra hver region, 1 repræsentant fra hver af Landsforbundets godkendte afdelinger, samt en repræsentant fra hver af Landsforbundets organisationsmedlemmer. Alle disse har stemmeret.

NYT FORMANDSKAB

Ved Landsmødet blev der taget afsked med afgående forbundsformand, Stig Møller, der efter en lang periode som aktiv i en lang række forskellige funktioner, har valgt at fortsætte sit engagement i en lidt mere passiv rolle.

Fremover består formandskabet i DUI – LEG og VIRKE af:

  • Lone Søndergaard Leth Nielsen, Forbundsformand (DUI – Vejen)
  • Rasmus Kjeldsmark Jakobsen, Næstformand (DUI – International)
  • Mette Schack Karlsen, Næstformand (DUI – Struer)

Stort tillykke til de tre nyvalgte, der kommer til at tegne organisationen i den kommende landsmøde-periode.

BØRN I CENTRUM

Blandt de mange emner der blev vendt i weekenden var sikring af børns rettigheder, og Danmarks manglende lovbehandling af FN’s Børnekonvention. I den forbindelse, kommer landsmødet med følgende udtalelse:

Børn er ikke voksnes ejendom

For 25 år siden ratificerede Danmark FN’s Børnekonvention, der sikrer alle børns ret til at leve og vokse op under sunde og trygge forhold. På trods af det kvarte århundrede, har ingen danske politikere haft modet til at implementere konventionen i dansk lovgivning.

Det er uanstændigt, at børn juridisk set stadig betragtes som voksnes ejendom, når problemer og stridigheder spidser til. Bliver forældre uvenner, kommer børnenes rettigheder ofte i anden række. Barnets ret bør i den slags situationer altid have forrang.

DUI – LEG og VIRKEs landsmøde har netop besluttet, at intensivere kampen for fuld implementering af FN’s Børnekonvention i dansk lovgivning. I årevis har vi været vidne til politisk lurpasseri med dertilhørende utilstrækkelige lappeløsninger. Børns rettigheder har alle dage været DUI’s mærkesag – og en samlet politisk vilje til Børnekonventionen vil ændre mange danske børns hverdag til det bedre. Vi har længe talt for døve øren, men den tid skal være forbi nu.

Efter 25 lange års dans om den varme grød er det på høje tid, at Danmark tør følge i Norge, Finland, Island, Frankrig, Holland og Tysklands fodspor, og sikre alle børns basale rettigheder dér, hvor det betyder allermest; i loven!

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Flere paragraffer i DUI-LEG og VIRKES vedtægter blev ændret og nye punkter er kommet til. De opdaterede vedtægter vil være tilgængelig snarest – ligesom samtlige dokumenter vil være til fri afhentning på www.DUI.dk.

 

For yderligere kommentarer – kontakt kommunikationskonsulent, Michael Haddar, 23965454.