Orientering fra Formandsskabet, november 2022

24. november 2022

 

Til alle medlemmer i DUI- LEG og VIRKE.

Med denne hilsen fra DUI-LEG og VIRKEs formandskab siger vi først og fremmest tak til de mange deltagere i Aktivitetsfestivalen i begyndelse af oktober i Munkebo. Næstformand Marianne Halkjær har ordet denne gang.

Temaet for festivalen var Halloween, med masser af hyggeligt gys, blod, og monstre. Det er dejligt, at vi kan samle så mange børn og unge – 118 deltagere for at være helt præcis – og heraf var omkring halvdelen fra den lokale afdeling.

Jeg tror, Halloween-aktiviteter er et hit som en god fællesskabende afdelingsaktivitet. Både børn og voksne har stor glæde over at klæde sig ud og skræmme hinanden. .

Arrangementet er blevet evalueret i sidste weekend og nu står tilbage at få nedsat et nyt udvalg og finde en ny værtsafdeling til 2023. Fra det nuværende aktivitetsudvalg stopper udvalgsformand Monika Findsen fra Højstrup, ligesom Tinna Glisbo fra Odsherred siger tak for denne gang.

Det nye aktivitetsudvalg bliver udpeget på hovedbestyrelsesmødet den 26. og 27. november i København.

Har din afdeling lyst til at gå ind i at planlægge næste års Festival, så skriv gerne til mig på marianne@dui.dk. Hvis du har lyst til at være med i udvalget, så tøv ikke med at melde dig og eller stille spørgsmål til arbejdet.

Efterår og snart jul

Det er for alvor blevet efterår, og lige om lidt står julen for døren. I den hyggelige tid, kan mange aktiviteter flyttes indendørs.

Men ikke for alle, er julen en hyggelig tid. Mange familier er hårdt ramt af den voldsomme inflation. Alting er blevet dyrere – husleje, varme, elektricitet og fødevarer. Mange private hjælpeorganisationer melder om nye rekorder, i ansøgningerne om julehjælp til trængte familier. Antallet af familier, der bliver sat på gaden, fordi de ikke kan betale huslejen, er også i voldsom stigning.

Måske er jeres afdeling involveret i at hjælpe, eller har mødt familier, der er ramt af fattigdom. De eksempel må I gerne give videre til sekretariatet.

Folketingsvalg 2022

Så har der været folketingsvalg. Blandt de nyvalgte folketingsmedlemmer er blandt andet vores næstformand Thomas Skriver Jensen.

Stort tillykke med valget til Thomas. Vi glæder os til at følge dit politiske arbejde på Christiansborg.

Folketingsvalget var i øvrigt præget af vigtige emner som sundhed, klima, økonomi og ønsket om at skabe et bredt politiske samarbejde.

Til gengæld fyldte børne- og familiepolitik ikke så meget, som vi i DUI kunne ønske. Derfor er det formandskabets ambition, at vi uanset på farven og størrelsen på en ny regering vil være med til at sparke liv i en stærkere børnepolitisk debat.

Børnefattigdom

Vi har allerede markeret os sammen med 20 andre organisationer, som medunderskriver på et debatindlæg om fattigdom i børnefamilier, som blev bragt i Dagbladet Information den 7. november. Læs hele debatindlægget her. Du kan også finde indlægget på DUIs Facebook-side.

Hvis I ude i afdelingerne er stødt på eksempler på børnefamilier, der er presset af dårlig økonomi, må I gerne kontakte henrik@dui.dk eller ringe på 6155 7484.

LandsBørneUdvalget og Lands UngdomsUdvalget (LBU og LUU) har tradition for at holde landsdækkende træf i uge 45 og 46.

Mangel på tilmeldinger betød, at vi her i efteråret desværre har måttet aflyse LBUs træf.

LUU afholdt dog deres træf i weekenden fra 11. til 13. november på Ankersminde med Disney-tema. Det kan du se her på LUUS Facebook-side. Der var 13 deltagere.

Vi må desværre konstatere, at tilslutning til børne- og ungdomstræffene har været svigtende. Hovedbestyrelsen vil på sit kommende møde i denne måned se på, hvorfor tilslutningen ikke er der og hvad der skal gøres ved det.

Jeg vil ønske jer en dejlig uge. I er altid velkomne til at kontakte sekretariatet eller formandskabet.

Jeg kan kontaktes på marianne@dui.dk.

Marianne