Nye regler vedrørende opstilling af telte og mastesejl

1. februar 2021

 

Pr. 1. januar 2021 er bygningsreglementet (BR18) ændret når det gælder regler vedrørende opstilling af telte og mastesejl. Det er nu igen uden ansøgning om byggetilladelse eller certificering muligt at opstille mastesejl og telte med et samlet areal på højst 100 m2. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra samrådsorganisationerne Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne og FDF – Frivilligt Drenge og Pige Forbund har med god hjælp fra DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd arbejdet på at få reglerne ændret, så normalt brug af telte og mastesejl er muligt uden at skulle søge tilladelse hos kommunen hver gang man ønsker at opstille dem. Arbejdsgruppen har været i gang siden 2015, hvor reglerne blev ændret i bygningsreglementet (BR15).