Frivillige skal ikke erstatte kommunalt ansatte

12. juni 2016

Fem kommuner – Holbæk, Assens, Ringkøbing-Skjern, Slagelse og Nordfyn – har søgt dispensation fra de regler, der forhindrer dem i at bruge frivillige kræfter. Kommunerne vil gerne bruge arbejdsløse som frivillige uden at skulle gå gennem en forening.

I Danmark er vi heldigvis beriget med en stærkt tradition for frivilligt arbejde. Det har mange organisationer, sportsklubber og forenings Danmark generelt nydt godt af. DUI – LEG og VIRKE er eksempelvis bygget op omkring de mange aktives store frivillige engagement. Her har børn og unge siden 1905 nydt godt af stærke personligheder, der har brændt for deres sag.

At indlemme frivillige i det kommunale velfærdsarbejde er ikke blot en devaluering af de motiver der driver frivilligt arbejde; det er også en ekstrem farlig glidebane.

Vil ramme foreninger

– Det er det glade vanvid, at lade frivillige overtage ansvaret for den kommunale velfærd. At borgmestrene bag forslaget lige nu afviser, at fyrede ansatte vil blive erstattet af frivillig arbejdskraft beroliger ingen, udtaler DUI – LEG og VIRKEs Forbundsformand, Lone Søndergaard Nielsen.

– Lemper vi reglerne nu, er det uundgåeligt, at fremtidigt pres på økonomien vil friste kommuner til at  afskedige ansatte og lade arbejdet overgå til frivillige. I princippet vil der jo være tale om gratis arbejdskraft.

– Derudover vil tiltaget føre til rovdrift på de frivillige. At danskerne har så stort mod på at give deres fritid til et godt formål, er en ting vi som samfund skal værne om. Frivillig arbejdskraft er ikke en uudtømmelige ressource, og den kommunale brug vil uden tvivl gå hårdt ud over foreninger der beror på adgangen til frivilligt arbejde.

DUI – LEG og VIRKE tager skarp afstand fra forslaget. I første omgang vil det gå ud over de lokale foreninger og de ansatte i kommunerne, hvis job hurtigt vil komme i fare. På den lange bane er forslaget en uheldig glidebane, der risikerer at underminere vores velfærdssystem.