Formandens mundtlige beretning

21. maj 2016

v. Forbundsformand Stig Møller
Landsmøde d. 20.-22. maj 2016 i Vejen

 

Vi bliver glade:

  • Når DUF placerer os som nummer 7 på deres top 10 liste over organisationer, der har haft fremgang.
  • Når vores lokalafdeling på Østerbro hædres med en eftertragtet kulturpris, som en af de foreninger, der bidrager i udviklingen af deres lokalområde og udbyder spændende aktivitetstilbud.
  • Når glade pårørende til de unge ungdomsfest-deltagere giver os ros og anerkendelse for en rigtig god og velgennemført nonfirmationsfest.
  • Når et lokalt pengeinstitut i Ølstykke støtter vores afdeling i området med et kontant beløb til indkøb af værktøj til aktiviteter.
  • Når mere end 400 deltagere udtrykker glæde over deres deltagelse i en vel gennemført sommerlejr på vores efterskole på Bisnapgård.
  • Når flere end 200 deltagere hver gang hygger sig på vores årlige Aktivitetsfestival.
  • Når flere nye afdelinger kommer til og vores nuværende afdelinger har nye aktiviteter på programmet.

Der er rigtig meget at glæde sig over. Og det gør vi. Hver dag året rundt.

Takket være jer – vores mange frivillige – er det rigtig sjovt og udviklende at være med i vores fællesskab. Den udvikling vil vi fortsætte, for den indsats I yder i hverdagen året rundt, skal I have ros og anerkendelse her fra.

I er eksperterne i DUI-arbejdet. TAK for det. Det mener jeg, vi skal give hinanden et skulderklap for og også gerne en stor klapsalve.

***

Men der er plads til forbedringer!

Vores frivillige valgte politikere, skal være meget mere synlige i arbejdet. Vi skal blive bedre til at tage ejerskab til tingene, og stille op, når beslutningerne er taget – også de ikke så populære ting.

Vi skal ikke gemme os bag et forretningsudvalg eller nogle ansatte medarbejdere, når tingene skal forklares.

Vi er alle en del af en demokratisk opbygget organisation. En meget vigtig del. Og vi må alle bidrage i processerne og drøftelserne. Her skal vi blive meget bedre!

***

Vi arbejder hver dag for at gøre tingene nemmere for vores 600 frivillige medarbejdere. Det håber jeg, vi allerede har konstateret i forhold til de beslutninger, der lægges op til på dette landsmøde.

Hvis en organisation som vores skal fungere nogenlunde tilfredsstillende, er det nødvendigt med et minimum af kedelig administration.

Her er medlemsindberetning og aflevering af dokumantationsmaterialer til tiden et ubetinget forlangende, som vi skal blive bedre til at levere i vores travle hverdag.

Tingene kan afsluttes på den halve tid, hvis vi overholder de tidsfrister, vi fastlægger.

Vi skal blive bedre og meget mere disciplinære i forhold til de nødvendige administrative funktioner. Funktioner, der ikke er indført for at genere nogen. Men opgaver fællesskabet har aftalt for at gøre vores organisation endnu bedre.

***

Landsforbundets årsrapporter, hvor regnskaberne  indgår, er løbende godkendt af vores Hovedbestyrelse. For at gøre en langs snak kort. Så er det ikke prangende årsresultater.

Vores mål er fortsat, at være i stand til at finansiere vores drift uden tilskud fra LO fællesskabet. Vi arbejder på det samme værdigrundlag som LO fagbevægelsen og vi samarbejder naturligvis gerne  om konkrete projekter til gavn og glæde for børn og unge nationalt og internationalt.

Naturligvis initiativer, der også fremmer LO fællesskabets arbejde for at få medlemsudviklingen vendt.

Vi er en del af et større fagligt og politisk fællesskab og det vil vi også være fremover. Og her må der gerne klappes og udvises begejstring…

***

Det er ikke lykkes for os at få vores medarbejderuddannelse op at flyve. Planen om at decentralisere uddannelserne og gennemføre kurserne i regionerne ,er ikke slået igennem.

Hvis vi skal udvikle vores kompetencer – og blive endnu bedre til vores frivillige arbejde – er det alfa og omega, at vi dygtiggør os og deltager i kurser sammen med andre frivillige i og uden for vores organisation.

Her ligger der en vigtig opgave for den kommende Hovedbestyrelse i at få genopbygget en velfungerende uddannelse for vores mange frivillige.

En uddannelse, der ikke alene tilgodeser vores organisation men også de områder, vores frivillige arbejder med i afdelingerne.

Kan et kursus i DUI-LEG og VIRKE samtidig udvikle vores personlige kompetencer, er det jo heller ikke så ringe endda.

Den opgave kan ikke udskydes. Det er nu, det gælder…

***

Vi er stadig de lykkelige ejere af Stauninggården i Helsingør. Vi har været igennem en alvorlig turbulens, hvor kommunen ikke har været sig sit ansvar bevidst.

Efter kommunens 22 års anvendelse af ejendommen til børneinstitution, har vi indgået forlig med Helsingør kommune om, at de erlægger næsten 500.000,- kroner, til os for den manglende nødvendige vedligeholdelse gennem årene, så ejendommen igen kan fremstå pæn og ordentlig. Og det gør den nu. Den sag er således afsluttet.

Lige nu er vi så i gang med at afslutte renovering efter en svampeskade, som vi skal betale, så den private børnehave kan drive en institution, hvor Helsingørs børn er glade for at være.

***

Vores efterskole på Bisnapgård i Hals med vores tilliggende lejrplads er et godt aktiv for vores organisation.

Der er ingen grund til at ligge skjul på, at skolen er presset på økonomien og elevtallet.

Der skal arbejdes hårdt for at få udviklingen vendt. Her må vi i Landsforbundet og vores organisation som helhed gøre en ekstraordinær indsats.

Hvis vi blot vil anbefale os selv og gode venner og bekendte at sende deres børn på skolen, så er målet nået.

Gode ideer til hvordan vi vender udviklingen og får større tilgang af nye elever modtages gerne?

***

På det børnepolitiske område er vi blevet lidt bedre. Men målet er langt fra nået.

Vi har udtalt os på områder, hvor vi altid har taget udgangspunkt i barnets tarv. Konventionen om barnets rettigheder er vores pejlemærke.

Men vi skal blive meget bedre. At markere vores politiske holdninger, er ikke alene et anliggende for vores politiske ledelse. Det er også et ansvar, som vi lokalt må tage på os.

Vi har et antal børneambassadører, som vi ikke har passet og plejet, som vi burde. Vi har forsømt at bruge dem som sparringspartnere i vores børnepolitiske udvikling.

Det ved jeg, er noget af det, den nye ledelse vil have ekstraordinær fokus på.

***

Det er lykkes for os, at få vores børneudvalg og ungdomsudvalg til at spille meget bedre sammen med vores øvrige organisation. Deltagertallet på de årlige børnetræf og ungdomstræf stiger støt og indholdet i aktiviteterne vidner om, at børn kan og de unge også vil – hvis de får lov og der skabes plads og rum til de lidt skæve ideer.

Det er rigtig godt gået.

Nu får børneudvalget ordet for et kort indspark i min mundtlige beretning….

Tak for indspillet. Lad os give dem en gevaldig klapsalve.

***

Omdrejningspunktet i vores internationale oplysnings- og solidaritetsarbejde vil også i fremtiden være Børn Hjælper Børn Fonden. Det er utroligt, hvor mange projekter vi er i stand til at understøtte ude i den store verden for ganske få midler.

Mange donationer fra private og indsamlinger ved større kongresser i hele landet sætter os i stand til at igangsætte forskellige projekter.

Målet med arbejdet i BHBF er, at den enkelte DUI-afdeling skal have sit eget projekt til gavn for de fattigste ude i verden.

Jeg vil opfordre til, at vi alle yder et bidrag til weekendens indsamling, som går ubeskåret til et BHBF projekt.

Vores samarbejde i IFM-SEI og ABN vil fortsætte. Vi mener det er vigtigt at være med. Men også her gælder det, at afdelingerne og vores frivillige skal kunne se sig selv i samarbejdet.

***

Vi er alle en del af en større bevægelse, den socialdemokratiske arbejderbevægelse. Det ændres der ikke ved, selvom hverken LO eller Socialdemokratiet fremadrettet vil være tilforordnet vores hovedbestyrelse. Det lægges der op til i de nye vedtægter. Men samarbejdet vil blive videreført under andre former, hvor vores samarbejdspartnere i og uden for arbejderbevægelsen, blandt andet vil blive indkaldt til drøftelser for at blive briefet om alt det gode, vi arbejder med i vores organisation.

***

Vores forbundskontor har undergået store ændringer i landsmødeperioden. Vi er flyttet til Svanevej på Nørrebro hos Chaufførernes fagforening.

Det er vi meget glade for.

Forbundshuset i Hvidovre er solgt til en fornuftig pris.

Det har givet os fornyet luft under vingerne og mere energi i dagligdagen.

Personalestaben er udskiftet.

Nogle ansatte medarbejdere er stoppet, fordi de har ønsket nye udfordringer og samarbejdet med andre er blevet bragt til ende, fordi de pågældende ganske enkelt ikke matchede de krav og forventninger, vi havde til dem.

Det har været en meget hård proces at gennemleve for os, der har været tæt på beslutningerne.

Man foretager ikke gennembringende ændringer i en personalestab alene for sin fornøjelses skyld.

Men hvis man vil noget andet og en ny udvikling, er det nødvendigt at foretage de nødvendige personalemæssige og administrative ændringer.

Det har vi gjort og det bliver man ikke altid populær på.

Der er god grund til at takke Forretningsudvalget – også i den forbindelse. I har stået fast selvom det har været vanskeligt altid at se lyset for enden af tunnelen.

I har været med hele vejen. For det vil jeg gerne takke hver enkelt af jer for.

Det er godt gået.

***

Da jeg for fire år siden på jeres opfordring sagde ja til at blive vores forbundsformand, var det ikke et personligt ønske jeg havde.

Jeg havde ikke på noget tidspunkt kalkuleret med, at jeg skulle være formand for verdens bedste organisation.

Men en gang imellem er der ting, der er større end en selv. Og det er DUI-LEG og VIRKE.

Jeg har ikke på noget tidspunkt fortrudt min beslutning om at kandidere til posten for fire år siden.

Men det har ofte været op ad bakke. Og der har også været mørke stunder, hvor jeg har  følt mig alene.

Men når regnskabet i dag gøres op, har der været allerflest lyse timer og gode stunder og hyggeligt samvær med jer og mange andre dejlige mennesker i og uden for vores organisation.

Tak til forretningsudvalget, der har været med hele vejen.

Tak for mange gode og konstruktive drøftelser med jer. Vi har sammen truffet mange og meget svære beslutninger.

Og vi videregiver en organisation i bedre form end den, vi overtog for fire år siden. Jeg føler selv, jeg har gjort hvad jeg kunne i min periode som jeres formand. Om det så har været godt nok, må andre bedømme?

Tak til alle vores medlemmer og samarbejdspartnere for samarbejdet.

Tak til Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget.

Tak til min arbejdsgiver LO, der har givet mig den nødvendige frihed til at bestride hvervet som vores formand.

Tak til forbundskontoret og vores ansatte med forbundssekretæren i spidsen for samarbejdet.

Tak til mine børn og min familie for jeres forståelse og opbakning.

Og sidst men ikke mindst – tak til min elskede Monna for støtten og de mange gode råd og vejledning gennem årene.

DUI-LEG og VIRKE har gennem rigtig mange år givet mig og mine nærmeste rigtig mange gode, udviklende og livgivende oplevelser.

Det er jeg dybt taknemmelig for.

TAK til alle – fordi jeg har fået lov til at være med.

Som I ved, så har jeg tilbudt min fortsatte indsats som frivillig ressourceperson på i forvejen aftalte projekter – hvis den nye ledelse mener, det er en god ide?

Jeg vil altid være DUI-er.

Jeg overgiver hermed den skriftlige og min mundtlige beretning til jeres vurdering.

 

Vejen, 2016.