DUI-LEG og VIRKE har valgt en ny hovedbestyrelse

24. oktober 2020

 

Lørdag d. 24. oktober afholdte DUI-LEG og VIRKE landsmøde online. På dagsordenen var aflæggelse af beretning for 2018-2020, fastlæggelse af kontingent for den kommende landsmødeperiode, valg af formandskab og hovedbestyrelse, samt valg af kritiske revisorer og statsautoriserede revisorer og endeligt eventuelt.

 

Ann Urbrand blev valgt som formand uden modkandidater.

Mette Karlsen og Tinna Glisbo blev valg som næstformænd uden modkandidater.

 

Til hovedbestyrelsen skulle der bruges 10 medlemmer, der var i alt 14 kandidater.

Følgende kandidater blev valgt til hovedbestyrelsen i alfabetisk rækkefølge:

 • Amalie Ølgaard Jensen
 • Gitte Petersen
 • Harun Muharemovic
 • Kenneth F. Christensen
 • Lene Paludan Hastrup
 • Martin Nielsen
 • Rasmus Kjeldsmark Jakobsen
 • Rebekka Sønderholm Bredahl
 • Sandra Bredahl
 • Stine Eiby

Følgende kandidater blev valgt som suppleanter til hovedbestyrelsen:

 1. suppleant – Dorthe Ølgaard
 2. suppleant – Marianne Halkjær
 3. suppleant – Lukas Fly Olesen
 4. suppleant – Lis Olesen

 

Der skal lyde et stort tak til de afgående hovedbestyrelsesmedlemmer for deres indsats og til FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation for assistance i forbindelse med afholdelsen af det online landsmøde.

Den resterende del af landsmødet, hvor eksempelvis behandling af lovændringsforslag indgår, vil ske så snart det vurderes muligt.